Profiel

Jessica van den Horn

Organisatie: Spaarne Gasthuis
Functie: DBC consulent
Expertise: Communicatie, Contractering zorgverzekeraars, Kostprijzen, Financieel, Zorgadministratie, Correct declareren, Marketing, Basisregistratie, Kwaliteit en organisatie, ICT, Arbeidsmarkt, Patiëntenvoorlichting, Patiëntenportaal, Patiëntprofielen, Medische technologie, Opleiding, Innovatie, Richtlijnen, Verandermanagement, Planning & Control, Business cases, Managementinformatie, Veilige toepassing medische technologie, MVO, LBZ, Fonds Ziekenhuis Opleidingen (FZO), Privacy- en gegevensbescherming, Juridisch, Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS), Kwaliteits Management Systeem, Epic, Zorgvraag voorspellingen/schattingen, Overige verwijzers (fysiotherapeuten en verloskundigen) beleid, Innovatie/ nieuwe zorgpaden, Polissen zorgverzekeraars, Horizontaal Toezicht, Value based healthcare - Waardegedreven zorg, Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Gegevensuitwisseling, Complementaire geneeskunde
Lid sinds: 09-09-2020
Er zijn geen details om weer te geven.