Profiel

Ninke Hagoort

Organisatie: St Jansdal
Functie: Manager kwaliteit en veiligheid
Expertise: Communicatie, Crisiscommunicatie, Zorgkaart Nederland, Contractering zorgverzekeraars, Verkoopprijzen, Financieel, Marketing, Basisregistratie, Kwaliteit en organisatie, Kwaliteitsimpuls (KiPZ), Kwaliteitsvenster, Patiëntveiligheid, ICT, Informatiebeveiliging, Arbeidsmarkt, Issuemanagement, Patiëntenvoorlichting, Patiëntenportaal, Keurmerken, Patiëntenreis, Patiëntprofielen, Patiëntentevredenheidsonderzoek, Indicatoren, Patiëntenparticipatie, Samenwerken in de keten, Kwetsbare ouderen, Medicatieveiligheid, Medische technologie, Veiligheidsmanagementsysteem, Infectiepreventie, Strategische personeelsplanning, Acute zorg, Substitutie, Richtlijnen, Regeldruk, Managementinformatie, Risicomanagement, Managementontwikkeling, Veilige toepassing medische technologie, Patiëntenportaal, Zorgverlenerportaal, Integrale zorg, Anderhalvelijnszorg, LBZ, Privacy- en gegevensbescherming, Patiëntenlogistiek, Evidence-based medicine, Shared decision-making, Capaciteitsmanagement, Medisch Leiderschap, Kwaliteits Management Systeem, Interne audit, Projectmanagement, Zorgvraag voorspellingen/schattingen, Huisartsen beleid, Overige verwijzers (fysiotherapeuten en verloskundigen) beleid, Stakeholder analyses, Strategie analyse, Innovatie/ nieuwe zorgpaden, Professionalisering verpleegkundigen, Exellente Zorg, Horizontaal Toezicht, Value based healthcare - Waardegedreven zorg, Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Voedselveiligheid, Preventie - rookvrije zorg, Preventie - gezonde voeding, Gegevensuitwisseling, PACS
Lid sinds: 15-09-2020
Er zijn geen details om weer te geven.