Profiel

Nicole Daemen - den Haan

Organisatie: Elkerliek
Functie: Manager Marketing & Communicatie
Expertise: Communicatie, Crisiscommunicatie, Social media, Narrow casting, Zorgkaart Nederland, Magazine opzetten, Financieel, Marketing, Kwaliteit en organisatie, Kwaliteitsimpuls (KiPZ), ICT, Arbeidsmarkt, Tekstschrijven, Public Affairs, Woordvoering, Issuemanagement, Interne communicatie, Intranet, Fondsenwerving, Arbeidsmarktcommunicatie, Patiëntenvoorlichting, Patiëntenportaal, Merkbeleid, Keurmerken, Patiëntenreis, Patiëntprofielen, Patiëntentevredenheidsonderzoek, Medewerkerstevredenheidsonderzoek, Indicatoren, Patiëntenparticipatie, Samenwerken in de keten, Kwetsbare ouderen, Medische technologie, Filmpjes maken, Scrummen, Sociale innovatie, HRM/HRD, Duurzame inzetbaarheid/Employability, CMS, Webredactie, Strategische personeelsplanning, Marketingcommunicatie, Innovatie, Acute zorg, Geboortezorg, Verandermanagement, Apps, Managementontwikkeling, Organisatie interne calamiteit, Organiseren evenementen, E-learning, ZiROP, Patiëntenportaal, Zorgverlenerportaal, Duurzaamheid, Anderhalvelijnszorg, Projectmanagement, Zorgvraag voorspellingen/schattingen, Huisartsen beleid, Overige verwijzers (fysiotherapeuten en verloskundigen) beleid, Stakeholder analyses, Imago onderzoek en beleid, Strategie analyse, Innovatie/ nieuwe zorgpaden, Exellente Zorg, Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Lid sinds: 11-02-2019
Er zijn geen details om weer te geven.