Profiel

Inge Lauriks

Organisatie: OLVG
Functie: Operationeel manager
Expertise: Communicatie, Schadelastrapportage, Financieel, Correct declareren, Marketing, Kwaliteit en organisatie, Patiëntveiligheid, ICT, Arbeidsmarkt, Interne communicatie, Patiëntenvoorlichting, Patiëntenreis, Patiëntentevredenheidsonderzoek, Medewerkerstevredenheidsonderzoek, Patiëntenparticipatie, Samenwerken in de keten, Veiligheidsmanagementsysteem, Strategische personeelsplanning, Innovatie, Acute zorg, Substitutie, Regeldruk, Verandermanagement, Apps, Business cases, Controlling, Managementinformatie, Risicomanagement, Managementontwikkeling, E-learning, Shared decision-making, Capaciteitsmanagement, Epic, Projectmanagement, Innovatie/ nieuwe zorgpaden, Professionalisering verpleegkundigen, Value based healthcare - Waardegedreven zorg, Wet- en regelgeving zorgactiviteiten
Lid sinds: 11-02-2019
Er zijn geen details om weer te geven.