Profiel

Yvonne Goudzwaard-Gorissen

Organisatie: Zorgsaam Zeeuws Vlaanderen
Functie: Hoofd Zorgadministratie/AFZZ
Expertise: Communicatie, Zorgkaart Nederland, Contractering zorgverzekeraars, Kostprijzen, Verkoopprijzen, Financieel, Zorgadministratie, Correct declareren, Marketing, Basisregistratie, Kwaliteit en organisatie, Kwaliteitsimpuls (KiPZ), Kwaliteitsvenster, ICT, Informatiebeveiliging, Landelijk schakelpunt (LSP), Arbeidsmarkt, Cao, Tekstschrijven, Issuemanagement, Interne communicatie, Patiëntenportaal, Keurmerken, Patiëntenreis, Patiëntprofielen, Patiëntentevredenheidsonderzoek, Medewerkerstevredenheidsonderzoek, Indicatoren, Patiëntenparticipatie, Samenwerken in de keten, Sociale innovatie, Duurzame inzetbaarheid/Employability, CMS, Strategische personeelsplanning, Opleiding, Marketingcommunicatie, Innovatie, Acute zorg, Richtlijnen, Regeldruk, Diagnostiek, Prijsindexcijfers, Macrofinanciering, Bekostiging ziekenhuizenonderdelen, Beschikbaarheidsbijdragen, Bekosting psychosociale zorg, Bancaire en alternatieve financiering, Verandermanagement, Planning & Control, Accountmanagement, Business cases, Controlling, Managementinformatie, Risicomanagement, Managementontwikkeling, E-learning, VIPP, Patiëntenportaal, Zorgverlenerportaal, Hix, Integrale zorg, Anderhalvelijnszorg, LBZ, Diagnosethesaurus, Fonds Ziekenhuis Opleidingen (FZO), Privacy- en gegevensbescherming, Patiëntenlogistiek, Shared decision-making, Capaciteitsmanagement, Zorglogistiek, Juridisch, Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS), Kwaliteits Management Systeem, Salarisadministratie, Epic, Interne audit, Projectmanagement, Zorgvraag voorspellingen/schattingen, Overige verwijzers (fysiotherapeuten en verloskundigen) beleid, Stakeholder analyses, Imago onderzoek en beleid, Strategie analyse, Innovatie/ nieuwe zorgpaden, Polissen zorgverzekeraars, Exellente Zorg, Horizontaal Toezicht, Value based healthcare - Waardegedreven zorg, Verrichtingenthesaurus, Wet- en regelgeving zorgactiviteiten, Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Inkoop, Contractmanagement, Leveranciersmanagement
Lid sinds: 14-03-2019
Er zijn geen details om weer te geven.