Profiel

Susan Fennis

Organisatie: Diakonessenhuis
Functie: Manager Patiëntveiligheid en Kwaliteit
Expertise: Communicatie, Zorgkaart Nederland, Financieel, Marketing, Kwaliteit en organisatie, Kwaliteitsvenster, Patiëntveiligheid, Arbeidsmarkt, Patiëntenvoorlichting, Keurmerken, Patiëntenreis, Patiëntentevredenheidsonderzoek, Indicatoren, Patiëntenparticipatie, Samenwerken in de keten, Kwetsbare ouderen, Medicatieveiligheid, Medische technologie, Veiligheidsmanagementsysteem, Infectiepreventie, Antibioticabeleid, Scrummen, Innovatie, Acute zorg, Substitutie, Oncologie, Geboortezorg, Richtlijnen, Regeldruk, OTO, Diagnostiek, Screening, Verandermanagement, Risicomanagement, Managementontwikkeling, Organisatie interne calamiteit, Veilige toepassing medische technologie, Functiedifferentiatie MBO-HBO, Integrale zorg, Anderhalvelijnszorg, Crew Resource Management, Privacy- en gegevensbescherming, Patiëntenlogistiek, Evidence-based medicine, Shared decision-making, Capaciteitsmanagement, Zorglogistiek, Medisch Leiderschap, Juridisch, Gezondheidsrecht, Kwaliteits Management Systeem, Interne audit, Projectmanagement, Exellente Zorg, Horizontaal Toezicht, Value based healthcare - Waardegedreven zorg, Wet- en regelgeving zorgactiviteiten, Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Lid sinds: 12-06-2019
Er zijn geen details om weer te geven.