Profiel

Tim Kniep

Organisatie: Noordwest Ziekenhuisgroep
Functie: Hoofd Verkoop
Expertise: Communicatie, Contractering zorgverzekeraars, Kostprijzen, Schadelastrapportage, Verkoopprijzen, Financieel, Marketing, Kwaliteit en organisatie, Kwaliteitsvenster, ICT, Landelijk schakelpunt (LSP), Arbeidsmarkt, Patiëntenportaal, Innovatie, Acute zorg, Geboortezorg, Prijsindexcijfers, Bekostiging ziekenhuizenonderdelen, Beschikbaarheidsbijdragen, Business cases, Managementinformatie, Managementontwikkeling, Intensive Care, Patiëntenportaal, Zorgverlenerportaal, Integrale zorg, Anderhalvelijnszorg, Capaciteitsmanagement, Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS), Huisartsen beleid, Polissen zorgverzekeraars, Value based healthcare - Waardegedreven zorg
Lid sinds: 06-09-2019
Er zijn geen details om weer te geven.