Werkgroepen

In de werkgroepen kun je samenwerken met collega's aan een bepaald dossier of rond een thema. Heb je een onderwerp waarover je graag een werkgroep wilt starten, en staat deze nog niet in de lijst? Vraag dan nu een werkgroep aan.

Organisatie: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Functie: Senior communicatieadviseur & Woordvoerder
Expertise: Communicatie, Marketing, ICT, Tekstschrijven, Woordvoering, Issuemanagement, Interne communicatie, VIPP, Strategie analyse
Organisatie: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Functie: Marketingadviseur
Expertise: Communicatie, Marketing, Patiëntenvoorlichting, Merkbeleid, Keurmerken, Patiëntentevredenheidsonderzoek, Medewerkerstevredenheidsonderzoek
Organisatie: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Functie: Communicatieadviseur
Expertise: Communicatie, Social media, Kwaliteit en organisatie, Kwaliteitsvenster, Patiëntveiligheid, Tekstschrijven, Intranet, CMS
Organisatie: Communicatie
Functie: Communicatiemedewerker
Expertise: Communicatie
Organisatie: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Functie: Beleidsadviseur
Expertise: Kwaliteit en organisatie, Kwaliteitsvenster, Patiëntveiligheid, Indicatoren, Patiëntenparticipatie, Samenwerken in de keten, Kwetsbare ouderen
Organisatie: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Functie: Communicatiemedewerker
Expertise: Communicatie, Social media, Auteurs- en beeldrecht, Tekstschrijven, Interne communicatie, Fondsenwerving, Patiëntenvoorlichting, Scrummen, CMS, Webredactie
Organisatie: NVZ Kwaliteit & Organisatie
Functie: Senior beleidsadviseur
Expertise: Kwaliteit en organisatie, Patiëntveiligheid, Patiëntenparticipatie
Organisatie: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Functie: Beleidsadviseur
Organisatie: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Functie: Senior beleidsadviseur
Expertise: Financieel, Zorgadministratie, Correct declareren, Basisregistratie
Organisatie: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Functie: Senior beleidsadviseur / Projectleider Kwaliteitsimpuls
Expertise: Kwaliteit en organisatie, Kwaliteitsimpuls (KiPZ), ICT, Arbeidsmarkt, HRM/HRD, Strategische personeelsplanning, Opleiding, Innovatie, Substitutie, Verandermanagement, E-learning, Fonds Ziekenhuis Opleidingen (FZO)
Organisatie: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Functie: Secretaresse
Organisatie: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Functie: Senior beleidsadviseur Kwaliteit & Organisatie
Expertise: Communicatie, Zorgkaart Nederland, Kwaliteit en organisatie, Kwaliteitsvenster, Indicatoren
Organisatie: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Functie: Secretaresse K&O
Organisatie: NVZ
Functie: Secretaresse
Organisatie: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Functie: Communicatieadviseur Online
Expertise: Communicatie, Social media, Marketing, Tekstschrijven, Interne communicatie, Intranet, Arbeidsmarktcommunicatie, Patiëntenvoorlichting, CMS, Webredactie, Marketingcommunicatie
Organisatie: Flevoziekenhuis
Functie: Projectleider/adviseur EPD
Expertise: Communicatie, Marketing, Kwaliteit en organisatie, ICT, Arbeidsmarkt, Patiëntenportaal, Patiëntenreis, Indicatoren, Patiëntenparticipatie, Kwetsbare ouderen, Medicatieveiligheid, Filmpjes maken, CMS, Innovatie, Verandermanagement, Apps, Organiseren evenementen, E-learning, VIPP, Patiëntenportaal, Zorgverlenerportaal, Zorglogistiek, Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS)
Organisatie: Deventer Ziekenhuis
Functie: Opleidingsadviseur
Organisatie: Ziekenhuisgroep Twente (ZGT)
Functie: Opleidingsadviseur
Expertise: Arbeidsmarkt, HRM/HRD, Opleiding
Organisatie: Medisch Centrum Leeuwarden BV
Functie: Onderwijskundige
Organisatie: UMCG
Functie: Adviseur medische vervolgopleidingen
Organisatie: VZVZ
Functie: Adviseur Authenticatie