Lerend Netwerk Sociale Innovatie

Opgericht op: 1 december 2015

Omschrijving

De NVZ organiseert in 2016 opnieuw drie bijeenkomsten rond het thema Sociale Innovatie. De bijeenkomsten van het lerend netwerk worden geagendeerd rond de vraagstukken van de deelnemers.

De definitie van sociale innovatie is het ontwikkelen van nieuwe managementvaardigheden, het hanteren van flexibele organisatieprincipes en het slimmer organiseren van werk door medewerkers direct te betrekken bij de beleidsontwikkeling van de organisatie.

Voor de branche ziekenhuizen betekent dit veelal een vernieuwing van de wijze waarop het werk in organisaties is georganiseerd. Het uitgangspunt hierbij is een volwaardige arbeidsrelatie waarbij zowel de werkgever als de medewerker hun verantwoordelijkheid nemen en er ruimte is voor ontplooiing van talent waardoor vernieuwing van binnenuit de organisatie wordt gecreëerd. Hierdoor ontstaat een duurzame verandering in de houding van medewerkers ten opzichte van vernieuwingen (cultuur, structuur en werkwijze).

Meer concreet betekent dit een vernieuwing in de arbeidsorganisatie die leidt tot verbeterde prestaties van de organisatie; arbeidsproductiviteit, kwaliteit van arbeid en ontplooiing van talenten. In uitwerking daarvan heeft de inzet op sociale innovatie een positief effect op de kwaliteit van zorg, de arbeidsmarktpositie en de concurrentiepositie van de organisatie.

Info

48
leden
Open
groep
49
bijdragen
NieuwsVacaturesOver NVZ Kennisnet