Nieuws van je collega's

Vacatures

Alle vacatures

Nieuwe deelnemers

  • Lid sinds:
    Functie: Onderzoeker afdeling Kwaliteit&Veiligheid
  • Lid sinds:
    Functie: Senior financieel registratiecluster vrouw/kind centrum, urologie
  • Lid sinds:
    Functie: Zorgadministratie
Alle deelnemers

Nieuwe werkgroepen

Praktijkvoorbeeld

Recente bijdrage

Organisatie: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Functie: Senior communicatieadviseur & Woordvoerder
Expertise: Communicatie, Marketing, ICT, Tekstschrijven, Woordvoering, Issuemanagement, Interne communicatie, VIPP, Strategie analyse
Organisatie: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Functie: Beleidsadviseur
Expertise: Arbeidsmarkt, Cao, B-learning, Sociale innovatie, HRM/HRD, Arbeidsvoorwaardenbeleid, Duurzame inzetbaarheid/Employability, Strategische personeelsplanning
Organisatie: Het Oogziekenhuis Rotterdam
Functie: Sr. beleidsadviseur Communicatie, Marketing & pr
Expertise: Communicatie, Crisiscommunicatie, Social media, Narrow casting, Auteurs- en beeldrecht, Zorgkaart Nederland, Magazine opzetten, Marketing, Tekstschrijven, Woordvoering, Issuemanagement, Interne communicatie, Intranet, Fondsenwerving, Arbeidsmarktcommunicatie, Patiëntenvoorlichting, Merkbeleid, Patiëntenreis, Patiëntprofielen, Patiëntentevredenheidsonderzoek, Filmpjes maken, Scrummen, CMS, Webredactie
Organisatie: NVZ
Functie: Projectmedewerker Arbeid & Opleiding
Expertise: Kwaliteitsimpuls (KiPZ), Arbeidsmarkt, B-learning, Functiedifferentiatie MBO-HBO, Fonds Ziekenhuis Opleidingen (FZO)
Organisatie: Isala Klinieken Zwolle
Functie: Senior financieel registratiecluster vrouw/kind centrum, urologie
Expertise: Kostprijzen, Financieel, Zorgadministratie, Correct declareren, Marketing, Kwaliteit en organisatie, Juridisch, Zorgvraag voorspellingen/schattingen, Horizontaal Toezicht
Organisatie: Maasstad ziekenhuis
Functie: Zorgadministratie
Expertise: Financieel, Zorgadministratie, Correct declareren
Organisatie: Rijnstate
Functie: Onderzoeker afdeling Kwaliteit&Veiligheid
Expertise: Communicatie, Financieel, Marketing, Kwaliteit en organisatie, Kwaliteitsvenster, Patiëntenportaal, Patiëntentevredenheidsonderzoek, Medewerkerstevredenheidsonderzoek, Indicatoren, Patiëntenparticipatie, Samenwerken in de keten, Kwetsbare ouderen, Medicatieveiligheid, Oncologie, Geboortezorg, Managementinformatie, Interne audit, Exellente Zorg