Nieuws van je collega's

vernieuwde samenwerking tussen Profportaal Zorg en Noordhoff Health

22 maart 2019 - 15:39

Profportaal Zorg hernieuwt samenwerking met Noordhoff Health

regio akkoord

20 maart 2019 - 15:57

regio akkoord

Update Bekendmaking BIG nummer

5 maart 2019 - 15:29

Bijgaande brief is mede namens de NVZ (in samenwerking met BoZ...

Vacatures

Alle vacatures

Nieuwe deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwe werkgroepen

Praktijkvoorbeeld

Recente bijdrage

Organisatie: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Functie: Senior communicatieadviseur & Woordvoerder
Expertise: Communicatie, Marketing, ICT, Tekstschrijven, Woordvoering, Issuemanagement, Interne communicatie, VIPP, Strategie analyse
Organisatie: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Functie: Beleidsadviseur
Expertise: Arbeidsmarkt, Cao, B-learning, Sociale innovatie, HRM/HRD, Arbeidsvoorwaardenbeleid, Duurzame inzetbaarheid/Employability, Strategische personeelsplanning
Organisatie: Het Oogziekenhuis Rotterdam
Functie: Sr. beleidsadviseur Communicatie, Marketing & pr
Expertise: Communicatie, Crisiscommunicatie, Social media, Narrow casting, Auteurs- en beeldrecht, Zorgkaart Nederland, Magazine opzetten, Marketing, Tekstschrijven, Woordvoering, Issuemanagement, Interne communicatie, Intranet, Fondsenwerving, Arbeidsmarktcommunicatie, Patiëntenvoorlichting, Merkbeleid, Patiëntenreis, Patiëntprofielen, Patiëntentevredenheidsonderzoek, Filmpjes maken, Scrummen, CMS, Webredactie
Organisatie: Zorgsaam
Functie: Hr business partner
Expertise: Communicatie, Financieel, Marketing, Kwaliteit en organisatie, Arbeidsmarkt, Cao, AMS, Arbeidsmarktcommunicatie, HRM/HRD, Arbeidsvoorwaardenbeleid, Duurzame inzetbaarheid/Employability, Sociaal plan, Opleiding, Verandermanagement, Business cases, Risicomanagement, Organiseren evenementen, Functiedifferentiatie MBO-HBO, Privacy- en gegevensbescherming
Organisatie: Zuyderland MC
Functie: Senior Project manager
Expertise: Kwaliteit en organisatie, Kwaliteitsimpuls (KiPZ), Arbeidsmarkt, Medische technologie, Opleiding, Veilige toepassing medische technologie, Functiedifferentiatie MBO-HBO, E-learning, Crew Resource Management, Evidence-based medicine, Kwaliteits Management Systeem, Professionalisering verpleegkundigen
Organisatie: Antonius
Functie: Verpleegkundige
Expertise: Communicatie, Financieel, Marketing, Kwaliteit en organisatie, ICT, Arbeidsmarkt, Cao, Intranet, Patiëntenreis, Medewerkerstevredenheidsonderzoek, Indicatoren, Kwetsbare ouderen, Medicatieveiligheid, Veiligheidsmanagementsysteem, Infectiepreventie, Antibioticabeleid, Scrummen, Duurzame inzetbaarheid/Employability, Wet-en regelgeving arbeidsrecht, Strategische personeelsplanning, Sociaal plan, Opleiding, Innovatie, Acute zorg, Richtlijnen, Regeldruk, Verandermanagement, Managementinformatie, Risicomanagement, Managementontwikkeling, Organiseren evenementen, Functiedifferentiatie MBO-HBO, E-learning, Brandveiligheid, BHV, Intensive Care, ZiROP, VIPP, Hix, Duurzaamheid, Evidence-based medicine, Shared decision-making, Capaciteitsmanagement, Zorglogistiek, Kwaliteits Management Systeem, Epic, Interne audit, Projectmanagement, Zorgvraag voorspellingen/schattingen, Strategie analyse, Professionalisering verpleegkundigen, Exellente Zorg, Contractmanagement
Organisatie: Sint Maartenskliniek
Functie: Projectleider
Expertise: Communicatie, Marketing, Kwaliteit en organisatie, Patiëntentevredenheidsonderzoek, Scrummen, Innovatie, Shared decision-making, Projectmanagement