Nieuws van je collega's

Vacatures

Alle vacatures

Nieuwe deelnemers

  • Lid sinds:
    Functie: Directeur Organisatie & HR
  • Lid sinds:
    Functie: Projectbegeleider nurse infomation officer
  • Lid sinds:
    Functie: Mammacare verpleegkundige
Alle deelnemers

Nieuwe werkgroepen

Praktijkvoorbeeld

Recente bijdrage

Organisatie: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Functie: Senior communicatieadviseur & Woordvoerder
Expertise: Communicatie, Marketing, ICT, Tekstschrijven, Woordvoering, Issuemanagement, Interne communicatie, VIPP, Strategie analyse
Organisatie: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Functie: Beleidsadviseur
Expertise: Kwaliteit en organisatie, Kwaliteitsvenster, Patiëntveiligheid, Indicatoren, Patiëntenparticipatie, Samenwerken in de keten, Kwetsbare ouderen
Organisatie: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Functie: Beleidsadviseur
Expertise: Arbeidsmarkt, Cao, B-learning, Sociale innovatie, HRM/HRD, Arbeidsvoorwaardenbeleid, Duurzame inzetbaarheid/Employability, Strategische personeelsplanning
Organisatie: Het Oogziekenhuis Rotterdam
Functie: Sr. beleidsadviseur Communicatie, Marketing & pr
Expertise: Communicatie, Crisiscommunicatie, Social media, Narrow casting, Auteurs- en beeldrecht, Zorgkaart Nederland, Magazine opzetten, Marketing, Tekstschrijven, Woordvoering, Issuemanagement, Interne communicatie, Intranet, Fondsenwerving, Arbeidsmarktcommunicatie, Patiëntenvoorlichting, Merkbeleid, Patiëntenreis, Patiëntprofielen, Patiëntentevredenheidsonderzoek, Filmpjes maken, Scrummen, CMS, Webredactie
Organisatie: Meander medisch centrum
Functie: Mammacare verpleegkundige
Organisatie: Jeroen Bosch ziekenhuis Den Bosch
Functie: Projectbegeleider nurse infomation officer
Expertise: Marketing, Kwaliteit en organisatie, Kwaliteitsimpuls (KiPZ), ICT, Arbeidsmarkt, Innovatie, Geboortezorg, Functiedifferentiatie MBO-HBO, E-learning, VIPP, Patiëntenportaal, Hix, Integrale zorg, Shared decision-making, Kwaliteits Management Systeem, Innovatie/ nieuwe zorgpaden
Organisatie: Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie
Functie: Directeur Organisatie & HR