Nieuws van je collega's

Vacatures

Alle vacatures

Nieuwe deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwe werkgroepen

Praktijkvoorbeeld

Recente bijdrage

Organisatie: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Functie: Senior communicatieadviseur & Woordvoerder
Expertise: Communicatie, Marketing, ICT, Tekstschrijven, Woordvoering, Issuemanagement, Interne communicatie, VIPP, Strategie analyse
Organisatie: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Functie: Beleidsadviseur
Expertise: Arbeidsmarkt, Cao, B-learning, Sociale innovatie, HRM/HRD, Arbeidsvoorwaardenbeleid, Duurzame inzetbaarheid/Employability, Strategische personeelsplanning
Organisatie: Het Oogziekenhuis Rotterdam
Functie: Sr. beleidsadviseur Communicatie, Marketing & pr
Expertise: Communicatie, Crisiscommunicatie, Social media, Narrow casting, Auteurs- en beeldrecht, Zorgkaart Nederland, Magazine opzetten, Marketing, Tekstschrijven, Woordvoering, Issuemanagement, Interne communicatie, Intranet, Fondsenwerving, Arbeidsmarktcommunicatie, Patiëntenvoorlichting, Merkbeleid, Patiëntenreis, Patiëntprofielen, Patiëntentevredenheidsonderzoek, Filmpjes maken, Scrummen, CMS, Webredactie
Organisatie: NVZ
Functie: Projectmedewerker Arbeid & Opleiding
Expertise: Kwaliteitsimpuls (KiPZ), Arbeidsmarkt, B-learning, Functiedifferentiatie MBO-HBO, Fonds Ziekenhuis Opleidingen (FZO)
Organisatie: Franciscus Gasthuis & Vlietland
Functie: Manager transmurale samenwerking
Expertise: Marketing, Kwaliteit en organisatie, ICT, Samenwerken in de keten, Substitutie, Verandermanagement, Zorgverlenerportaal, Integrale zorg, Anderhalvelijnszorg, Huisartsen beleid, Imago onderzoek en beleid
Organisatie: Reade
Functie: Secretaris Raad van Bestuur
Organisatie: Wilhelmina Ziekenhuis Assen
Functie: Zorgmanager
Expertise: Marketing, Kwaliteit en organisatie, ICT, Arbeidsmarkt, Patiëntenparticipatie, Samenwerken in de keten, Kwetsbare ouderen, Infectiepreventie, Innovatie, Substitutie, Oncologie, Verandermanagement, Managementontwikkeling, VIPP, Integrale zorg, Anderhalvelijnszorg, Patiëntenlogistiek, Capaciteitsmanagement, Zorglogistiek, Projectmanagement, Zorgvraag voorspellingen/schattingen, Strategie analyse