Nieuws van je collega's

Vacatures

Alle vacatures

Nieuwe deelnemers

  • Lid sinds:
    Functie: Functioneel Beheerder Hix
  • Lid sinds:
    Functie: Internal Auditor
  • Lid sinds:
    Functie: Hoofd Facturatie & Advies
Alle deelnemers

Nieuwe werkgroepen

Praktijkvoorbeeld

Recente bijdrage

Organisatie: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Functie: Senior communicatieadviseur & Woordvoerder
Expertise: Communicatie, Marketing, ICT, Tekstschrijven, Woordvoering, Issuemanagement, Interne communicatie, VIPP, Strategie analyse
Organisatie: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Functie: Communicatiemedewerker
Expertise: Communicatie, Social media, Auteurs- en beeldrecht, Tekstschrijven, Interne communicatie, Fondsenwerving, Patiëntenvoorlichting, Scrummen, CMS, Webredactie
Organisatie: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Functie: Beleidsadviseur
Expertise: Arbeidsmarkt, Cao, B-learning, Sociale innovatie, HRM/HRD, Arbeidsvoorwaardenbeleid, Duurzame inzetbaarheid/Employability, Strategische personeelsplanning
Organisatie: Het Oogziekenhuis Rotterdam
Functie: Sr. beleidsadviseur Communicatie, Marketing & pr
Expertise: Communicatie, Crisiscommunicatie, Social media, Narrow casting, Auteurs- en beeldrecht, Zorgkaart Nederland, Magazine opzetten, Marketing, Tekstschrijven, Woordvoering, Issuemanagement, Interne communicatie, Intranet, Fondsenwerving, Arbeidsmarktcommunicatie, Patiëntenvoorlichting, Merkbeleid, Patiëntenreis, Patiëntprofielen, Patiëntentevredenheidsonderzoek, Filmpjes maken, Scrummen, CMS, Webredactie
Organisatie: Zaand Medisch Centrum
Functie: Hoofd Facturatie & Advies
Expertise: Contractering zorgverzekeraars, Kostprijzen, Schadelastrapportage, Verkoopprijzen, Financieel, Zorgadministratie, Correct declareren, Marketing, Basisregistratie, Kwaliteit en organisatie, ICT, Samenwerken in de keten, Prijsindexcijfers, Macrofinanciering, Bekostiging ziekenhuizenonderdelen, Beschikbaarheidsbijdragen, Bekosting psychosociale zorg, Bancaire en alternatieve financiering, Planning & Control, Accountmanagement, Business cases, Controlling, Managementinformatie, VIPP, Hix, LBZ, Diagnosethesaurus, Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS), Salarisadministratie, Innovatie/ nieuwe zorgpaden, Polissen zorgverzekeraars, Horizontaal Toezicht
Organisatie: CWZ Nijmegen
Functie: Internal Auditor
Organisatie: Reinier de Graaf Gasthuis
Functie: Functioneel Beheerder Hix