Nieuws van je collega's

Vacatures

Alle vacatures

Nieuwe deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwe werkgroepen

Praktijkvoorbeeld

Recente bijdrage

Organisatie: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Functie: Senior communicatieadviseur & Woordvoerder
Expertise: Communicatie, Marketing, ICT, Tekstschrijven, Woordvoering, Issuemanagement, Interne communicatie, VIPP, Strategie analyse
Organisatie: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Functie: Beleidsadviseur
Expertise: Arbeidsmarkt, Cao, B-learning, Sociale innovatie, HRM/HRD, Arbeidsvoorwaardenbeleid, Duurzame inzetbaarheid/Employability, Strategische personeelsplanning
Organisatie: Het Oogziekenhuis Rotterdam
Functie: Sr. beleidsadviseur Communicatie, Marketing & pr
Expertise: Communicatie, Crisiscommunicatie, Social media, Narrow casting, Auteurs- en beeldrecht, Zorgkaart Nederland, Magazine opzetten, Marketing, Tekstschrijven, Woordvoering, Issuemanagement, Interne communicatie, Intranet, Fondsenwerving, Arbeidsmarktcommunicatie, Patiëntenvoorlichting, Merkbeleid, Patiëntenreis, Patiëntprofielen, Patiëntentevredenheidsonderzoek, Filmpjes maken, Scrummen, CMS, Webredactie
Organisatie: Jeroen Bosch Ziekenhuis
Functie: Functioneel beheerder
Expertise: Communicatie, Marketing, Kwaliteit en organisatie, Patiëntveiligheid, ICT, Informatiebeveiliging, Landelijk schakelpunt (LSP), Patiëntenportaal, Patiëntenreis, Patiëntentevredenheidsonderzoek, Patiëntenparticipatie, Samenwerken in de keten, Innovatie, Verandermanagement, Architectuur, VIPP, Patiëntenportaal, Zorgverlenerportaal, Hix, Integrale zorg, Patiëntenlogistiek, Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS), Epic, Projectmanagement, Innovatie/ nieuwe zorgpaden
Organisatie: Etz
Functie: Beleidsadviseur
Expertise: Financieel, Marketing, Kwaliteit en organisatie, Patiëntveiligheid, Arbeidsmarkt, Patiëntenreis, Patiëntentevredenheidsonderzoek, Indicatoren, Patiëntenparticipatie, Samenwerken in de keten, Sociale innovatie, Innovatie, Acute zorg, Verandermanagement, Business cases, Managementontwikkeling, Integrale zorg, Patiëntenlogistiek, Shared decision-making, Capaciteitsmanagement, Zorglogistiek, Kwaliteits Management Systeem, Interne audit, Projectmanagement, Strategie analyse, Exellente Zorg
Organisatie: Slingeland Ziekenhuis
Functie: Functioneel applicatiebeheerder
Organisatie: Franciscus Gasthuis
Functie: Cardioloog