Groep

Patiëntenpanel

Opgericht op: 25 augustus 2022

Omschrijving

Deze groep is bedoeld om de samenwerking tussen ziekenhuizen op het gebied van patiëntenpanels tot stand te brengen. Veel ziekenhuizen hebben een patiëntenpanel en leggen met regelmaat ziekenhuisgerelateerde onderwerpen aan hun panelleden voor. We hebben te maken met dezelfde problematiek en actualiteiten, dus de onderwerpen die we voorleggen komen vaak overeen. Deelnemers van deze groep kunnen op verschillende manieren samenwerking zoeken, bijvoorbeeld: 

  • met elkaar delen van de panelagenda's: welke onderwerpen staan op de planning of zijn recent geweest?
  • contact zoeken om gebruikte vragenlijsten en ervaringen met die vragenlijst te delen. 
  • gezamenlijk actuele onderwerpen toetsen door deze op eenzelfde manier aan meerdere panels tegelijk voor te leggen (kan bv richting pers/media interessant zijn)
  • kennis en ervaringen delen over bijvoorbeeld leveranciers, de werving van panelleden en andere uitdagingen als hoe krijg je een betere afspiegeling van je verzorgingsgebied of hoe bereik je de doelgroep met een migratie-achtergrond etc.

Info

58
leden
Op aanvraag
groep
75
bijdragen