Groep

Ontregel de zorg

Opgericht op: 18 januari 2023

Omschrijving

[Ont]Regel de Zorg is een programma van het ministerie van VWS met als ambitie om nieuwe regeldruk te voorkomen en bestaande wet- & regelgeving te ontregelen 

Info

427
leden
Op aanvraag
groep
486
bijdragen