Groep

Leefstijl en preventie

Opgericht op: 16 juni 2023

Omschrijving

Er is steeds meer aandacht voor leefstijl en preventie als integraal onderdeel van de zorg. Om ziekte te voorkomen, herstel te bevorderen, en om gezondheidsklachten te verminderen. In het IZA zijn daarom afspraken gemaakt over preventie en leefstijl.

De NVZ en haar leden werken aan leefstijl en preventie vanuit het NVZ-programma Zorg in de regio. Ook is de NVZ aangesloten bij de Coalitie Leefstijl in de Zorg.

  • Zorg in de regio
    Vanuit het NVZ-programma Zorg in de regio werken we aan de borging van leefstijl en preventie in de zorg, door samenwerking in de regio, met zorgaanbieders en sociaal domein. Ook werken we aan de doelen die zijn gesteld in het Nationaal Preventieakkoord.
  • Coalitie Leefstijl in de Zorg
    Met de Coalitie Leefstijl in de zorg werken we samen met zorgprofessionals, kennisinstellingen en patiëntvertegenwoordigers om leefstijlinterventies te implementeren in de medisch specialistische zorg. 

Wil je kennis en ervaring delen voor het bevorderen van leefstijl en preventie? Ben je op zoek naar voorbeelden en informatie? Bijvoorbeeld over leefstijlloketten, regionale netwerkervaringen, implementatievoorbeelden en informatie over financiering en borging? Sluit je dan aan bij dit/ons netwerk.

Disclaimer
De NVZ vraagt deelnemers van NVZ Kennisnet zorgvuldig op te letten geen bedrijfsvertrouwelijke informatie of anderszins te delen die in strijd is met de Mededingingswet.

Info

111
leden
Op aanvraag
groep
146
bijdragen