Groep

Gegevensuitwisseling

Opgericht op: 24 november 2023

Omschrijving

Welkom bij Kennisnetgroep Gegevensuitwisseling

Gegevensuitwisseling – is een van de speerpunten voor de NVZ. Gegevensuitwisseling draagt bij aan kwalitatief hoogwaardige, toegankelijke en betaalbare zorg in Nederland, dichtbij de patiënt. Nu en in de toekomst.

De NVZ stimuleert en ondersteunt ziekenhuizen bij de digitale transformatie. De ambities zijn hoog en hebben alles te maken met de afspraken in het Integraal Zorg Akkoord (IZA).

In de komende twee jaar staan veel ontwikkelingen ten aanzien van het landelijk dekkend netwerk, generieke functies en eenheid van taal centraal. In deze kennisnetgroep willen we graag samen met de ziekenhuizen de krachten bundelen om te komen tot een landelijke gegevensuitwisseling en toewerken naar databeschikbaarheid.

Ben jij bezig met elektronische gegevensuitwisseling en databeschikbaarheid? Denk mee en deel je ervaringen, goede voorbeelden en kennis. Goede zorg doen we samen!

 

Disclaimer
De NVZ vraagt deelnemers van NVZ Kennisnet zorgvuldig op te letten geen bedrijfsvertrouwelijke informatie of anderszins te delen die in strijd is met de Mededingingswet.

Info

254
leden
Op aanvraag
groep
265
bijdragen