Patiëntveiligheid

Groep

Patiëntveiligheid

Opgericht op: 16 november 2015

Omschrijving

Patiëntveiligheid is één van de belangrijkste onderwerpen binnen de Nederlandse ziekenhuizen. Om de patiëntveiligheid te vergroten en te borgen hebben de meeste ziekenhuizen in Nederland een geaccrediteerd of gecertificeerd Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) en tien inhoudelijke thema’s geïmplementeerd.

Om verder te werken aan patiëntveiligheid en deze te borgen en nog meer te verbeteren zijn drie speerpunten gekozen voor de komende jaren. Dit zijn Infectiepreventie en Antibioticaresistentie, Medicatieveiligheid en Veilige toepassing van Medische Technologie.


De NVZ vraagt deelnemers van NVZ Kennisnet zorgvuldig op te letten geen bedrijfsvertrouwelijke informatie of anderszins te delen die in strijd is met de Mededingingswet.

Info

201
leden
Open
groep
284
bijdragen