Groep

VIPP-programma

Opgericht op: 23 augustus 2016

Omschrijving

Het programma heeft als doel zorginstellingen (MSZ) in staat te stellen versneld informatie-uitwisseling te organiseren voor de patiënt en tussen zorgverleners onderling. Binnen deze werkgroep wordt projectinformatie uitgewisseld tussen het projectbureau van de NVZ en VIPP-projectleiders (NVZ + NFU) vanuit de instellingen die meedoen aan het programma.

Info

673
leden
Op aanvraag
groep
2217
bijdragen