Groep

Zorg in de regio

Opgericht op: 14 september 2018

Omschrijving

Met het programma Zorg in de regio ondersteunt de NVZ haar leden bij de verdere ontwikkeling  van regionale samenwerking en preventie. Op deze manier kunnen de NVZ-leden, samen met partners in de regio samenwerken aan de juiste zorg op de juiste plek, en vormen zorgaanbieders en sociaal domein één integraal netwerk voor en met de patiënt. 

Zorg in de regio is de opvolger van het programma JuMP (Juiste medisch specialistische zorg voor de patiënt). Met JuMP wil de NVZ haar leden ondersteunen bij het verwezenlijken van de veranderingen in de medisch specialistische zorg naar aanleiding van de afspraken in het Hoofdlijnenakkoord 2019–2022 rond het thema juiste zorg op de juiste plek (JZOJP).

Ben je betrokken bij juiste zorg op de juiste plek, samenwerken in de regio, netwerkzorg, ziekenhuiszorg thuis of een andere vorm van regionale samenwerking? Meld je aan voor deze werkgroep.

Disclaimer
De NVZ vraagt deelnemers van NVZ Kennisnet zorgvuldig op te letten geen bedrijfsvertrouwelijke informatie of anderszins te delen die in strijd is met de Mededingingswet.

Info

322
leden
Op aanvraag
groep
539
bijdragen