Toekomst authenticatie – UZI

Groep

Toekomst authenticatie – UZI

Opgericht op: 27 september 2018

Omschrijving

Ketenpartners en patiënten moeten kunnen vertrouwen op een goede informatiebeveiliging van het ziekenhuis. Autorisatie (wie krijgt toegang?), logging (wie heeft toegang gekregen?) en controle (bv detectie van fraude/misbruik) moeten goed zijn geregeld. De hieraan verbonden identiteit van de artsen en medewerkers moet technisch kunnen worden aangetoond, middels een authenticatiemiddel. Nu wordt op beperkte schaal de UZI-pas voor transmurale communicatie gebruikt, maar die sluit vaak onvoldoende aan op het dagelijkse gebruik, met name in de polikliniek van het ziekenhuis. In deze werkgroep helpen we de landelijke discussie over de invulling van een alternatieve authenticatiewijze.

 

Disclaimer
De NVZ vraagt deelnemers van NVZ Kennisnet zorgvuldig op te letten geen bedrijfsvertrouwelijke informatie of anderszins te delen die in strijd is met de Mededingingswet.

Info

32
leden
Op aanvraag
groep
49
bijdragen