Groep

Programma Arbeidsmarkt en werkgeverschap

Opgericht op: 5 februari 2019

Omschrijving

De zorg is verreweg de grootste werkgever in Nederland. Tegelijkertijd zien we dat het aantal moeilijk vervulbare vacatures in de zorg verder toeneemt. Er zijn onvoldoende mensen beschikbaar op de arbeidsmarkt! Om in de toekomst minder afhankelijk te zijn van de factor arbeid, moeten ziekenhuizen en revalidatiecentra op zoek naar slimme oplossingen. De NVZ zet zich samen met de leden in om deze problemen op de arbeidsmarkt aan te pakken. Dat doen we via ons arbeidsmarktprogramma Arbeidsmarkt en Werkgeverschap. Graag nodigen wij u uit om uw kennis, kunde, ideeën en creativiteit in te brengen én te delen!

Innovatief werkgeverschap is een van de speerpunten uit de NVZ strategie ‘Goede zorg doen we samen’. NVZ-leden willen een aantrekkelijke werkomgeving bieden aan hun medewerkers. Zodat zorgprofessionals optimale zorg kunnen verlenen. Dankzij juiste samenwerking, ontwikkeling, waardering en arbeidsomstandigheden. Zorginstellingen bieden hun werknemers goede toekomstperspectieven met volop kansen om zich verder te ontwikkelen. Nu en in de toekomst. 

Het NVZ programma Arbeidsmarkt en Werkgeverschap ondersteunt de leden van de NVZ om een toekomstbestendige en een goed werkende arbeidsmarkt te realiseren die aansluit bij de zorgvraag. De ambities van dat programma worden in hoge mate bepaald door de afspraken in de Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg (TAZ) onderdeel van het Integraal Zorg Akkoord (IZA).

In het programma wordt ingezet op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van instroom, opleiden (incl. stages) en behoud van personeel én innovaties die de arbeidsmarkt versterken. Nadruk ligt op het uitvoering geven aan de Verklaring VAZ en de Werkgeversvisie Jijdoetertoe (behoud, opleiden en stages stimuleren). 

Disclaimer: de NVZ vraagt deelnemers van het NVZ-Kennisnet zorgvuldig op te letten geen bedrijfsvertrouwelijke informatie of anderszins te delen die in strijd is met de Mededingingswet.

Info

214
leden
Open
groep
502
bijdragen