Programma Arbeidsmarkt en werkgeverschap

Groep

Programma Arbeidsmarkt en werkgeverschap

Opgericht op: 5 februari 2019

Omschrijving

De zorg is verreweg de grootste werkgever in Nederland. Tegelijkertijd zien we dat het aantal moeilijk vervulbare vacatures in de zorg verder toeneemt. Er zijn onvoldoende mensen beschikbaar op de arbeidsmarkt! Om in de toekomst minder afhankelijk te zijn van de factor arbeid, moeten ziekenhuizen en revalidatiecentra op zoek naar slimme oplossingen. De NVZ zet zich samen met de leden in om deze problemen op de arbeidsmarkt aan te pakken. Dat doen we via ons arbeidsmarktprogramma Arbeidsmarkt en werkgeverschap. Graag nodigen wij u uit om uw kennis, kunde, ideeën en creativiteit in te brengen én te delen!

Slimmer werken en samenwerken in netwerken

Het programma zet in op twee pijlers: slimmer werken en samenwerken in netwerken. Met de programmalijn Slimmer werken stimuleert de NVZ haar leden arbeidsbesparende innovaties in te zetten. Het gaat om proces-, sociale en technologische innovaties die zorgen voor een hogere inzetbaarheid en een lagere werkdruk. Dit vraagt in veel gevallen om een andere organisatie van het werk.

De tweede pijler richt zich op samenwerking in netwerken op het gebied van personeelsbeleid. De transitie naar toekomstbestendige zorg vraagt om een arbeidsmarkt waar zorginstellingen samenwerken aan instroom én behoud van medewerkers. De NVZ stimuleert haar leden in netwerken voorwaarden te scheppen om medewerkers aan te trekken en te behouden.

Deel je goede voorbeelden!

Ten behoeve van het arbeidsmarktprogramma zijn wij op zoek naar goede voorbeelden van slimmer werken en van samenwerken in netwerken. Voorbeelden die u met de overige leden van de NVZ wilt delen om te verbinden, belemmeringen in beeld te brengen en opschaling mogelijk te maken.

Breng je goede voorbeeld in onder de module 'voorbeelden', dan brengen wij deze samen verder!

Disclaimer: de NVZ vraagt deelnemers van het NVZ-Kennisnet zorgvuldig op te letten geen bedrijfsvertrouwelijke informatie of anderszins te delen die in strijd is met de Mededingingswet.

Info

179
leden
Open
groep
433
bijdragen