Nieuwsbericht

Dringend verzoek van de NVZ: Respons gevraagd Evaluatieonderzoek Transparantieregister Zorg

Op 17 juli 2019 geplaatst door

Het Transparantieregister Zorg is opgezet door koepelorganisaties van zorgverleners, zorginstellingen en industrie met het doel de consument of patiënt inzicht te geven in de financiële relaties die zijn/haar zorgverlener heeft met bedrijven. 

In opdracht van het ministerie van VWS voert het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) de evaluatie van het Transparantieregister Zorg uit. De Stichting Transparantieregister Zorg (STZ), de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) en de Stichting Medische Hulpmiddelen (GMH) hebben hun medewerking aan deze evaluatie toegezegd. 

Helaas heeft geen enkel ziekenhuis gereageerd op het evaluatieonderzoek. Dat brengt de onderzoekers in een lastig parket, aangezien ook de effecten van TRZ op ziekenhuizen onderdeel is van de evaluatie en de deadline voor het rapport nadert. Van andere partijen (bedrijven, artsen, publiek) hebben zij wel reacties ontvangen, die in het rapport kunnen worden opgenomen. Bij de huidige stand van zaken is het IVM genoodzaakt te melden dat zij geen reacties/medewerking van de ziekenhuizen hebben gekregen. 

Reacties zijn daarom meer dan welkom! Het IVM staat voor volledige anonimiteit, de antwoorden zullen niet naar een indivudueel ziekenhuis herleidbaar zijn.

Wilt u daarvoor zo spoedig mogelijk bijgevoegde vragenlijst invullen. U kunt de ingevulde vragenlijst rechtstreeks aan het IVM retourneren. Wanneer u anoniem wilt reageren, dan kunt u de enquête ook retourneren via het Transparantieregister (transparantieregister@transparantieregister.nl, onder vermelding van ‘Enquête evaluatie transparantieregister’. Uw antwoorden worden dan onherleidbaar doorgestuurd naar de onderzoekers van het IVM.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mw. Anke Lambooij van het IVM (e-mail: a.lambooij@medicijngebruik.nl of telefoon: 0888-800 473).

Het blijkt lastig om de juiste contactpersonen binnen ziekenhuizen voor dit dossier te vinden en te benaderen. Namens de NVZ daarom het verzoek om de bijgevoegde enquête in te vullen of door te sturen naar de desbetreffende contactpersoon binnen uw instelling. 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Trudy Boshuizen

 

Bijlagen

  • (52 KB)
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.