Algemene voorwaarden

Het NVZ Kennisnet is een kennisdeelplatform voor samenwerken en kennisdelen tussen professionals die werkzaam zijn in ziekenhuizen en categorale instellingen. Om deel te nemen aan het NVZ Kennisnet moet een gebruiker werkzaam zijn bij een lidinstelling van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), of hij moet nadrukkelijk worden uitgenodigd door de NVZ voor deelname.

Deelname
Onder deelname wordt verstaan: een gebruiker heeft zich geregistreerd op het platform, en heeft vervolgens de mogelijkheid om informatie te plaatsen op het NVZ Kennisnet en om een profiel aan te maken op het NVZ Kennisnet. Een geregistreerde gebruiker noemen we een deelnemer.

Verantwoordelijkheid
Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor alle informatie die zij plaatsen op het NVZ Kennisnet. De informatie die wordt gedeeld op het NVZ Kennisnet is niet afkomstig van of geverifieerd door de NVZ. Het intellectuele eigendom van de informatie ligt bij de deelnemer.

Regels
Het is niet toegestaan aan deelnemers om informatie te plaatsen die naar het oordeel van de NVZ kwetsend is voor personen of instanties, waarin grof taalgebruik wordt gebruikt, waarbij het intellectuele eigendom van derden wordt geschonden, of die op andere wijze in strijd is met wet- en regelgeving. Het is ook niet toegestaan het platform of informatie op het platform zonder toestemming van de beheerder van de werkgroep te verspreiden via e-mail en sociale media en/of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verantwoordelijkheid NVZ
De NVZ is verantwoordelijk voor het beheer van het NVZ Kennisnet. Bij overtreding van de hier gestelde voorwaarden zal de NVZ berichten en / of profielen van deelnemers zonder verdere aankondiging verwijderen van het platform. De NVZ is niet aansprakelijk voor de kwaliteit of geleverde functionaliteiten op dit platform. De NVZ  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is toegebracht door informatie op het platform.

Gebruik persoonsgegevens

  • De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) verstrekt gegevens van deelnemers niet aan derden zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.
  • De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) gebruikt de door de deelnemer ingevulde persoonsgegevens om het aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van de deelnemer. Zo kan de deelnemer worden benaderd voor een tevredenheidsonderzoek en kan de deelnemer een mail ontvangen als de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) denkt een relevant aanbod voor de deelnemer te hebben.
  • Op basis van de door de deelnemer ingevulde gegevens ontvangt de deelnemer updates van het NVZ Kennisnet. De deelnemer kan de notificatie-instellingen hiervoor zelf beheren in het profiel.

Akkoord met de voorwaarden
Deelnemers geven bij registratie op het NVZ Kennisnet aan kennis te hebben genomen van deze voorwaarden, en gaan akkoord met de hier gestelde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn vastgesteld op 2 november 2015. De NVZ behoudt zich het recht om deze voorwaarden op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.