Profiel

Marieke Van Veelen

Organisatie: Tergooi
Functie: Hoofd inkoop
Expertise: Communicatie, Social media, Narrow casting, Zorgkaart Nederland, Magazine opzetten, Contractering zorgverzekeraars, Kostprijzen, Schadelastrapportage, Verkoopprijzen, Financieel, Marketing, Kwaliteit en organisatie, ICT, Arbeidsmarkt, Tekstschrijven, Fondsenwerving, Patiëntenvoorlichting, Patiëntenportaal, Merkbeleid, Keurmerken, Patiëntenreis, Patiëntenparticipatie, Samenwerken in de keten, Kwetsbare ouderen, Medische technologie, Infectiepreventie, Antibioticabeleid, Filmpjes maken, Scrummen, Sociale innovatie, Duurzame inzetbaarheid/Employability, Opleiding, Marketingcommunicatie, Innovatie, Substitutie, Prijsindexcijfers, Bancaire en alternatieve financiering, Verandermanagement, Apps, Accountmanagement, Managementinformatie, Organiseren evenementen, E-learning, Patiëntenportaal, Duurzaamheid, Milieu, MVO, Evidence-based medicine, Shared decision-making, Juridisch, Projectmanagement, Stakeholder analyses, Strategie analyse, Innovatie/ nieuwe zorgpaden, Polissen zorgverzekeraars, Value based healthcare - Waardegedreven zorg, Voedselveiligheid, Voedingszorg
Lid sinds: 11-02-2019
Er zijn geen details om weer te geven.