Vacature

manager Isala academie

Organisatie: Isala
Reageer voor 21 april 2024

Wat ga je doen?

Ben jij een ambitieuze, bedrijfsmatig sterk ontwikkelde WO-opgeleide manager? En heb je ervaring in het werkveld van Opleiden, Innovatie & Wetenschap en Leren & Ontwikkelen bij een grote zorg- of onderwijsinstelling, een universiteit of in het bedrijfsleven? Isala zit op dit moment in een stevige ontwikkelopgave waarbij we samen zoeken, leren, bouwen, ontwikkelen én tot resultaat komen. Een unieke en prachtige kans om met verschillende disciplines en medewerkers samen te werken aan het ontwikkelen van para-medisch, medisch en verpleegkundig personeel. Sta jij klaar om een leidende rol op te pakken in een dynamische omgeving? Dan komen we graag met jou in gesprek voor de functie van Manager Isala Academie met de aandachtsgebieden Opleiden, Leren & Ontwikkelen en Innovatie & Wetenschap voor 36 uur per week. 

Als manager van Isala Academie ben je in- en extern het gezicht en het boegbeeld van de afdeling.

Je hebt een visie en een ambitie ten aanzien van de rol die de Isala Academie in de komende jaren speelt bij alle ontwikkelingen waar we in de zorg voor staan, aansluitend op de strategie van Isala. Je vertaalt dit naar een effectieve organisatie en zorgt voor wat daarvoor nodig is op het vlak van leiderschap, continuïteit, werkprocessen en vakmanschap. Daar horen de volgende aandachtsgebieden bij:

 • Je formuleert heldere doelstellingen en zorgt voor een resultaatgerichte uitvoering. Je monitort de voortgang en stuurt waar nodig bij.
 • Je draagt zorg voor een gezonde bedrijfsvoering, ook financieel.
 • Je participeert in relevante netwerken en overlegstructuren, zowel in- als extern. Dit betekent dat je binnen Isala participeert in strategische en tactische overleggen (staf, lijn en medici), om te zorgen dat er altijd verbinding wordt gemaakt met de onderwerpen die binnen de Isala Academie zijn belegd. Daarbij heb je een intensieve samenwerking met de manager HR, de manager CVI (centrum voor innoveren) en de manager Connected Care.
 • Extern participeer je in regionale netwerken en in de samenwerkingen met andere ziekenhuizen (NVZ/STZ/M-Prove). Je onderhoudt contacten met mbo/hbo-onderwijsinstituten in de regio, universiteiten (UMCG; Universiteit Twente) en overheid gerelateerde instellingen zoals het CZO/FZO. Je haalt, brengt en verbindt. Zo lever je je bijdrage aan het continu verbeteren en innoveren van de diensten van de Academie, ten behoeve van Isala en de samenwerking in de regio.
 • Je maakt een vertaalslag van innovatieve ontwikkelingen in onderwijs en wetenschap naar Isala. Je onderkent het belang van wetenschap en maakt dat we in Isala wetenschap nog sterker positioneren.
 • Als manager geef je leiding aan de Academie en draag je zorg voor een efficiënt en effectief bedrijfsonderdeel, waarmee je je visie handen en voeten kan geven. Dit betekent dat je je management inspireert, motiveert, faciliteert en verbindt, zodat zij het beste uit zichzelf, elkaar en de afdelingen kunnen halen.
 • Je vertegenwoordigt Isala en de Academie en zet Isala op de kaart als een van de beste ziekenhuizen voor professionals, om tenminste een deel van hun loopbaan in vorm te geven. 

Je ziet dat dit alles vraagt om investeringen in het verder versterken van het strategisch en sturend vermogen van de hoofdafdelingen van de Academie. Als manager ben je goed in staat om het speelveld voor de professionals zo af te bakenen dat zij daarbinnen hun eigen autonome afwegingen kunnen maken. Als manager stuur jij op wendbaarheid en weerbaarheid zodat de teams kunnen meebewegen met in- en externe ontwikkelingen. Om dit te realiseren creëer je een professionele werkomgeving waarin sprake is van vertrouwen, verantwoordelijkheid, vrijheid en vakmanschap. Je vindt het daarbij ook belangrijk om lol met elkaar te maken!

Waar ga je werken?

Isala is een topklinisch ziekenhuis met 2 ziekenhuislocaties en 3 buiten poliklinieken, hét ziekenhuis voor alle inwoners in de regio Zwolle, Meppel e.o. Dat hebben we verwoord in de volgende missie:

“Isala zet zich in voor het optimaal herstellen, handhaven en herstellen van de kwaliteit van leven van de mensen die aan haar zorg zijn toevertrouwd”. 

Isala waarborgt als groot regionaal, topklinisch ziekenhuis en traumacentrum (met twee ziekenhuislocaties in Zwolle en Meppel en poliklinieken in Heerde, Kampen en Steenwijk) het aanbod van basis- en topzorg in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel. Naast algemene medisch specialistische zorg verlenen we topklinische zorg met een aantal hooggespecialiseerde functies. Voor deze zorg komen ook mensen uit omliggende ziekenhuizen en van ver daarbuiten naar Isala. Daarbij zijn we als traumacentrum een belangrijke partner in de Acute zorg in de regio. Ook in het vormgeven van de uitvoering van het integraal Zorgakkoord nemen we actief deel. Om steeds de beste zorg te kunnen bieden hebben we goed opgeleide professionals nodig.

Isala Academie: Opleiden, ontwikkelen, innovatie en wetenschap speelt bij ons een grote rol. Daarom hebben we alle activiteiten hieromtrent ondergebracht in één bedrijfsonderdeel: Isala Academie. Isala Academie is opgedeeld in drie hoofdafdelingen. 

Opleiden: Hier zijn alle activiteiten rondom initiële- en vervolgopleidingen in de zorg ondergebracht. We investeren in het door ontwikkelen van leervormen en innovaties in leren, met als doel voldoende professionals op te leiden zonder patiënten en medewerkers extra te belasten. Een mooi voorbeeld hiervan is DUTCH (Digital United Training Concepts for Healthcare https://www.dutch.technology/ ), waarin we participeren. Het Documentatie-, Informatie- en studiecentrum valt ook onder de afdeling opleiden.

Leren en ontwikkelen: Vanuit deze afdeling ondersteunen we de organisatie bij beleidsontwikkeling en uitvoering t.a.v. het investeren in de kwaliteit van de medewerkers. Hierbij kan je denken aan het ondersteunen bij het maken van opleidingsjaarplannen, het geven van teamtrainingen en intervisie en het participeren in Isala brede projecten met een leer-/ontwikkelcomponent. Het bieden van ondersteuning bij subsidietrajecten gebeurt vanuit deze afdeling. Het skills lab dat we binnen Isala hebben valt ook onder deze afdeling.

Innovatie en wetenschap: deze afdeling ondersteunt, adviseert en monitort medisch, paramedisch en verpleegkundig onderzoek. Big Data spelen hierbij (en elders in de zorg) een steeds grotere rol. Binnen de afdeling innovatie en wetenschap houden we ons hier dan ook in toenemende mate mee bezig. We maken steeds meer gebruik van innovaties in zorg en onderzoek en van Artificial Intelligence. Voor wetenschappelijk talent creëren we een goede structuur. Daarmee worden de huidige onderzoekslijnen doorontwikkeld aansluitend op de expertisecentra en thema ’s. We bieden masterclasses en het excellentenprogramma aan talentvolle onderzoekers (specialisten en verpleegkundigen) die eigen onderzoekslijnen opzetten en door ontwikkelen. Voor wat betreft medisch ethische toetsing maken we gebruik van de METC (Medisch Ethische Toetsingscommissie) van het UMCG. 

In totaal werken er binnen de Isala Academie 79 enthousiaste en betrokken medewerkers, met elk hun eigen professionele kennis en kunde. Binnen de Academie is continu ontwikkelen en innovatie van groot belang om ook in het veranderende zorglandschap waarde te blijven toevoegen. Met de komst van een nieuwe manager is een mooi moment aangebroken om te kijken wat er nodig is om de Isala Academie ook in de toekomst als stevige partner in onderwijs, opleiden, onderzoek en innovatie op de kaart te zetten. 

Wie ben je en wat breng je mee?

Je bent strategisch sterk, beschikt over academisch werk- en denkniveau en je hebt al ervaring opgebouwd binnen een soortgelijke rol. Je bent een manager met een open houding. Je bent betrokken, oplossings- en resultaatgericht en je stimuleert medewerkers door jouw motiverende en richtinggevende leiderschapsstijl. Verder:

 • Je hebt affiniteit met opleiden en wetenschap. Je bent rustig, zichtbaar en aanspreekbaar.
 • Je hebt visie op het onderwerp en zorgt dat deze altijd verbinding heeft met en past binnen de visie en strategie van Isala.
 • Je bent ondernemend, vernieuwend en innovatief. Daarbij ben je resultaatgericht, heb je overzicht en kun je uitvoering geven aan je plannen.
 • Je bent op samenwerking gericht; of het nu je eigen team betreft of je samenwerkingspartners binnen en buiten Isala. Je luistert, vraagt door en maakt keuzes. Je stelt kaders en laat daarbinnen ruimte aan professionals om hun kennis en kwaliteiten in te zetten. Je bent een stevige gesprekspartner, die het uiteindelijk doel voor ogen houdt, maar wel in scenario’s kan denken.
 • Je bent geïnteresseerd in onderwijsvernieuwing, innovatie en technologie. Je bent ondernemend in het vinden van financiering hiervoor.
 • En bovenal ben je een open persoonlijkheid waar mensen graag mee sparren en naar luisteren. Een graag geziene gast en boegbeeld voor de Isala Academie. 

Wat bieden wij?

Wij bieden je een uitdagende baan binnen Isala, met een groot belang voor de regio en de patiënten die van onze zorg gebruik maken. We zorgen ervoor dat je goed wordt ingewerkt; niet alleen binnen Isala maar ook daarbuiten, in de regio en het onderzoeks- en onderwijsveld waarin je je zal gaan bewegen. Daarnaast:

 • De arbeidsvoorwaarden zijn conform de Cao Ziekenhuizen. De functie is ingeschaald in GWG 80 met een huidig maximumsalaris van € 10.570,00 per maand bij een fulltime dienstverband (36 uur per week).
 • Je krijgt een contract voor onbepaalde tijd, voor 36 uur per week. (Deels) thuiswerken behoort tot de mogelijkheden.
 • De secundaire arbeidsvoorwaarden en opleidingsmogelijkheden zijn goed. Zo bieden we een eindejaarsuitkering en een thuiswerkvergoeding.
 • Volop ruimte en mogelijkheden om te leren en jezelf te ontwikkelen.
 • Meerdere opleiding- en ontwikkelmogelijkheden en een intern vitaliteits- en gezondheidsprogramma. 

Isala biedt iedereen dezelfde kansen en streeft naar een medewerkersbestand dat qua diversiteit een afspiegeling is van de maatschappij. Wij creëren een omgeving waar iedereen zijn authenticiteit en talenten kan laten zien. 

Geïnteresseerd?

Wil je meer weten?

De begeleiding van deze procedure is in handen van Rieken & Oomen. Herken jij je in deze profielschets als manager? Jouw sollicitatie, voorzien van cv en motivatiebrief, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 21 april 2024 via onze website. https://www.riekenoomen.nl/vacatures.

Heb je nog vragen?

Stel ze gerust! Neem dan contact op met Marcella Rijkschroeff via telefoonnummer 043  321 96 07. Geïnteresseerde kandidaten wordt gevraagd rekening te houden met ondergenoemde planning. De procedure wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. 

Voorlopige planning

 • Sluiting reactietermijn: we ontvangen je brief graag uiterlijk 21 april 2024.
 • Voorselectiegesprekken met Rieken & Oomen: week 17.
 • Eerste ronde selectiegesprekken bij Isala: dinsdag 7 mei tussen 08:30 uur en 13:00 uur.
 • Care Drives drijfverenanalyse: dit vindt tussen de eerste en tweede gespreksronde plaats.
 • Tweede ronde selectiegesprekken bij Isala: dinsdag 14 mei tussen 09:00 uur en 11:00 uur
 • Ontwikkel-assessment (Lagerweij): week 21.
 • Arbeidsvoorwaardengesprek: week 22. 

Naast het ontwikkel-assessment is het invullen van een Care Drives drijfveren-vragenlijst (inzicht in voorkeursdrijfveren en gedrag) onderdeel van de procedure.

Direct solliciteren