Rechtmatigheidscontroles MSZ

Het bereiken van zoveel mogelijk ziekenhuizen om enerzijds de voorbereidingen te bespreken (discussiepunten, scope, voortgang) en anderzijds om elkaar te steunen bij de uitvoering van de werkzaamheden voor de rechtmatigheidscontroles door middel van praktische tips, het inventariseren van sectorbrede problematiek en dergelijke.

Lidmaatschap

Om een lidmaatschap aan te vragen voor deze besloten werkgroep dient u eerst in te loggen of te registreren op dit netwerk.