Nieuwsbericht

Op zoek naar het LMS van de toekomst

Op 6 februari 2020 geplaatst door

Hoe pak je de aanschaf van een Leer Management Systeem (LMS) aan dat helemaal voldoet aan de wensen en eisen van deze tijd? En zijn ziekenhuizen er al klaar voor om het traditionele LMS in te ruilen voor een Learning Experience Platform (LXP)? Over die vragen boog Cas Paauwe, functioneel beheerder van het Gelre Leerplein, zich samen met de deelnemers tijdens de eerste bijeenkomst van het b-learningplatform van 2020.  

 

Paauwe bood een inkijkje in het proces rond de aanschaf van een nieuw LMS voor Gelre Ziekenhuizen. Ons LMS is aan een moderniseringsslag toe. In het huidige systeem ligt de nadruk nog erg op het afvinken van verplichte onderdelen, de bolletjes op groen krijgen. Er gaat veel tijd zitten in het volgen van e-learnings en het maken van toetsen.” En dit terwijl de kijk op leren steeds meer verandert. Zo vinden leermomenten steeds vaker plaats ‘buiten het systeem’, op de werkvloer. “Medewerkers vragen of ze dit geleerde ook aan hun portfolio kunnen toevoegen. Maar doordat de bestaande verplichtingen blijven, neemt het totaal toe en zijn medewerkers vele uren kwijt aan scholing. 

 

Programma van eisen 

Belangrijk is om bij de aanschaf van een nieuw LMS vooruit te kijken, merkt een deelnemer op. “Wat is je visie op leren en hoe sluit het LMS hierop aan? Als je nu iets nieuws aanschaft, zit je er immers voor jaren aan vast.” De zoektocht naar een nieuw LMS is een heel proces, heeft ook Paauwe de afgelopen periode ervaren. “Zet goed op een rijtje waaraan je vindt dat het systeem moet voldoen. Je hebt daarbij te maken met vele actoren, denk aan inkoop, ICT en management. Ze willen allemaal hun zegje doen over de aanschaf van het systeem.” Alle eisen en wensen waaraan het nieuwe LMS moest voldoen, voegde Paauwe samen tot een programma van eisen. “Zoals eisen op het gebied van ICT, onderhoud en ondersteuning van de leverancier. Zo is veiligheid een belangrijk aandachtspunt. Het systeem moet niet vatbaar zijn voor hackaanvallen. Bij het opstellen van de lijst hebben we ook dankbaar gebruikgemaakt van informatie van andere ziekenhuizen. Mijn boodschap is dan ook: deel ervaringen en kijk bij elkaar in de keuken. Het is niet nodig allemaal zelf het wiel uit te vinden.” 

 

Samen optrekken 

De vervolgstap is om met dit pakket van eisen naar verschillende leveranciers te stappen, voor de uitvraag van offertes. Het kan interessant zijn om de aanschaf van een nieuw LMS in regionaal verband op te pakken, zegt een deelnemer in de zaal. “Door samen op te trekken ontstaat een betere onderhandelingspositie. En wellicht zijn niet alle eisen hetzelfde, maar kun je elkaar op belangrijke punten wel vinden.” Ook het voordeel van in zee gaan met een kleine leverancier wordt genoemd: “Door de korte lijnen kun je makkelijk en snel dingen met elkaar afstemmen.” 

 

Learning Experience Platform 

Interessante ontwikkeling is de opkomst van het Learning Experience Platform, een systeem gericht op gepersonaliseerd leren, volgens een Netflix-achtige constructie. Medewerkers worden begeleid in het formuleren van leerdoelen en het volgen van de eigen leerroute. Onderweg doet het systeem allerlei suggesties en kunnen medewerkers zelf leeractiviteiten toevoegen, waar andere medewerkers vervolgens weer gebruik van kunnen maken. Zo geven medewerkers hun eigen leerecosysteem vorm. In de zaal maakte nog niemand gebruik van dit ‘LMS van de toekomst’, maar veelbelovend vinden de meesten het wel.  

 

Van controle naar vertrouwen 

Niet alleen de eisen die we aan een LMS stellen zijn anders dan een paar jaar geleden, ook de rol van de opleidingsadviseur verandert. “Vroeger was het: u vraagt, wij draaien”, merkt een deelnemer op. “We gaan nu veel meer naar een adviserende rol, waarbij we eerder aan tafel zitten bij de opdrachtgever. We willen betrokken zijn bij de definiëring van het probleem. Vaak blijkt een nieuwe e-learning dan niet de oplossing te zijn. Paauwe: “We moeten de afvinklijstjes loslaten en anders kijken naar hoe we bekwaamheden aantonen. We gaan van controle naar vertrouwen. Een LMS moet daarin ondersteunend zijn. Dit is wel een proces van de lange adem. Om iedereen mee te krijgen, moet je kleine stappen zetten.” 

 

In de bijlage vind je een aantal handige bestanden voor de aanschaf van een nieuw LMS.

Benieuwd naar de nieuwste trends op het gebied van blended learning? Reserveer alvast in de agenda de volgende bijeenkomsten van het b-learningplatform op 23 april in Apeldoorn en 17 september in Utrecht. Ook vindt in het najaar van 2020 het grote b-learningcongres plaats. Hopelijk tot dan! 

Bijlagen

  • (172 KB)
  • (134 KB)
  • (153 KB)
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Directeur

Binnen Profportaal Zorg is een nieuw expertteam bezig met het maken van een hulpmiddel voor zorgorganisaties (ziekenhuis en VVt) om keuzes te maken voor een nieuw lms of lep. Profportaal zorg heeft meer dan 60 ziekenhuizen en zorginstellingen als lid met diverse behoeftes en wensen. Door binnen de expertgroep kennis te delen kunnen we met een design-aanpak, organisaties helpen met het kiezen uit het grote aanbod. Nieuwsgierig? Www.profportaalzorg.nl

Strategisch adviseur kennis en ontwikkeling / Concernstaf

Interessante informatie. Dank daarvoor.

Naar mijn mening gaat het om de vraag welke (digitale) hulpmiddelen heeft een professional nodig om zijn werk goed en met plezier te blijven doen? Het is vooral van belang om kennis en middelen beschikbaar te stellen die bijdragen aan het maken van (nieuwe) kennis.

Een LMS is hierbij een middel en geen doel. De insteek op zoek naar een LMS van de toekomst is wat mij betreft niet de juiste en naar ik hoop is een LXP geen oude wijn in een nieuwe zak.