Nieuwsbericht

Meet up B-learning Platform

Op 29 juni 2020 geplaatst door

De eerste digitale bijeenkomst van het B-learning platform vond plaats op 23 juni. Tijdens deze online sessie is stilgestaan bij wat de ziekenhuizen de afgelopen maanden heeft verrast en wat mee wordt genomen naar de toekomst. De deelnemers hebben opleidingsvraagstukken uitgewisseld, en ervaringen en tips met elkaar gedeeld over het opstarten van de fysieke lessen en het continueren van het leren op afstand.

Tijdens de coronacrisis hebben zich nieuwe kansen en mogelijkheden voorgedaan. Zo hebben ziekenhuizen veel samengewerkt met zorginstellingen en andere externen op het gebied van leren en ontwikkelen. De deelnemers ervoeren het als verrassend hoeveel er met elkaar werd gedeeld, ook door de leveranciers. Ook was de gedeelde opvatting dat er in toenemende mate saamhorigheid is ontstaan vanwege het gezamenlijke belang. De deelnemers lieten dan ook weten dit te willen behouden, evenals de ontstane creativiteit, de snelle besluitvorming en de mogelijkheden om veel digitaal te organiseren. Door deze aspecten was het mogelijk om zorgprofessionals direct op de werkvloer te ondersteunen en konden zij onderling de kennis en vaardigheden delen.

 

Opstart reguliere opleidingen

In deze afgelopen periode zijn door de digitale verschuiving veel digitale vaardigheden sterk verbeterd en er is (meer) focus gekomen op learning on the job. Er zijn verschillende ideeën over de betekenis van deze periode voor het opstarten van de reguliere opleidingen en het fysieke onderwijs. Enerzijds is er het motto ‘digitaal onderwijs tenzij’. Anderzijds streven ziekenhuizen idealiter naar de blend van online én offline leren, oftewel de combinatie van fysieke lessen en onderwijs op afstand. De overeenstemming werd gevonden dat in de kern continu wordt stilgestaan bij wat is het doel van het lesprogramma. Wat digitaal kan, wordt dan ook online aangeboden.

Tijdens de breakoutsessies bleek dat de toepassing van online onderwijs ook een kwestie is van doen en leren, met name ook van elkaar leren. Ook kan het inzetten van een technisch onderwijs assistent (TOA) deze digitale transitie ondersteunen. Zowel de lerende werknemers als de onderwijsaanbieders kunnen zo ondersteuning krijgen bij het gebruik van de digitale tools. Ervaring leert dat bij de inzet van deze tools, Webex niet ideaal is voor online lesprogramma’s en dat de voorkeur van de ziekenhuizen uitgaat naar ZOOM. Als de organisatie het gebruik van ZOOM niet ondersteunt, passen andere instellingen Teams en Pexip toe. Dit toont dan ook aan dat de juiste software en vaardigheden in de organisatie aanwezig moeten zijn om deze digitale transitie voor nu en in de toekomst te behouden.

Benieuwd naar de nieuwste trends op het gebied van blended learning? Volg ook het B-learning platform op LinkedIn.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.