Kennisgroep arbeidstijden en werkdruk artsen

Onder medisch specialisten en andere artsen is de werkdruk een actueel thema. Ook is dit onderwerp onder de titel “Veilig en gezond werken” onderdeel van het laatste AMS-akkoord. Voor de artsen in opleiding tot medisch specialist (aios) is de maximale arbeidstijd sinds 2011 teruggebracht tot 48 uur. Ook worden er strengere eisen gesteld aan de bezetting van artsen/medisch specialisten op sommige afdelingen. Deze besloten kennisgroep biedt een platform om over dit onderwerp  ervaringen met uw collega’s uit te wisselen of  ideeën te delen en te bespreken. Zoals ervaringen met een bezoek van de Inspectie SZW. Of het aanpassen of vernieuwen van een arbeidstijdenregeling van bijvoorbeeld de SEH of de IC. Of knelpunten die ontstaan door de strengere eisen die gesteld worden aan de bezetting door artsen/medisch specialisten enerzijds en de begrensde inzetmogelijkheden van aios anderzijds. Hoe worden de AMS-afspraken over veilig en gezond werken in het overleg met de VMSD en de organisatorische eenheid betrokken. Welke oplossingen worden er in uw instelling gekozen? Heeft dit invloed op de capaciteitsplanning? Bijvoorbeeld meer inzet van SEH- en ziekenhuisartsen (anders dan aios) of van gespecialiseerde verpleegkundigen. Via het forum 'vraag en antwoord', kunt u met elkaar een discussie starten of elkaar tips geven over mogelijke oplossingen. Ook kunt collega’s wijzen op bijeenkomsten die door derde partijen worden georganiseerd. De kennisgroep is toegankelijk voor managers, P&O-functionarissen, beleidsmedewerkers die zich in het ziekenhuis bezig houden met deze problematiek en beleidsadviseurs van de NVZ.

Disclaimer
De NVZ vraagt deelnemers van NVZ Kennisnet zorgvuldig op te letten geen bedrijfsvertrouwelijke informatie of anderszins te delen die in strijd is met de Mededingingswet.

Lidmaatschap

Om een lidmaatschap aan te vragen voor deze besloten werkgroep dient u eerst in te loggen of te registreren op dit netwerk.