VIPP-programma

De NVZ werkt het programma Versnelling informatie-uitwisseling Patiënt en Professional uit. Het programma heeft als doel zorginstellingen (MSZ) in staat te stellen versneld informatie-uitwisseling te organiseren voor de patiënt en tussen zorgverleners onderling. Binnen deze werkgroep wordt projectinformatie uitgewisseld tussen het projectbureau van de NVZ en VIPP-projectleiders vanuit de instellingen die meedoen aan het programma.

Lidmaatschap

Om een lidmaatschap aan te vragen voor deze besloten werkgroep dient u eerst in te loggen of te registreren op dit netwerk.