Voedselveiligheid & Hygiënecode

Hygiënecode voor de voedingsverzorging in zorginstellingen en Defensie

Naar aanleiding van Europese regelgeving wordt van bedrijven die eet- en/of drinkwaren bereiden, verwerken, behandelen, verpakken, vervoeren, verhandelen of distribueren, verlangd dat zij een voedselveiligheidssysteem hanteren. Dit voedselveiligheidssysteem moet op dezelfde beginselen als het HACCP-systeem (Hazard Analysis Critical Control Points) gebaseerd zijn. Het veiligheidsbeheerssysteem mag ook worden opgenomen in een hygiënecode die door de betreffende branche wordt opgesteld. De branches zijn zelf verantwoordelijk voor het opstellen en in stand houden van een hygiënecode.

Het Voedingscentrum heeft in opdracht van de NVZ en samenwerkende partijen partners ActiZ, GGZ, VGN en Defensie het hygiënecodehouderschap voor de Hygiënecode op zich genomen. De NVZ stuurt het Voedingscentrum aan vanuit de gezamenlijke begeleidingscommissie.

Via deze werkgroep krijg je toegang tot de hygiënecode voor de voedingsverzorging in zorginstellingen van het Voedingscentrum.

Lidmaatschap

Om een lidmaatschap aan te vragen voor deze besloten werkgroep dient u eerst in te loggen of te registreren op dit netwerk.