Deelnemers (4046)

Moniek Kwaspen

Antoni van Leeuwenhoek
Functioneel beheerder

Armand Meertens

Laurentius Ziekenhuis Roermond
Stafjurist

Rick Lansink

Amsterdam UMC locatie AMC
Student

Yvonne Lansink Rotgerink

Deventer Ziekenhuis
Bedrijfseconomisch adviseur

Andrea van Schie

Merem
Senior kwaliteitsadviseur a.i.

Anja de Ruijter

VieCuri
Beleidsmedewerker Medische opleidingen

Jacqueline Onderdijk

Roessingh
Marketingadviseur

Mart Stel

ZONH
Adviseur Samenwerking in Zorg

Judith Cornelisse

Gelre Ziekenhuizen
Projectleider

Wendy Kappelhof-Burghart

SEIN
Strategisch adviseur kwaliteit & veiligheid

Rene Boerdijk

AMC
Directeur Inkoop

Hannie Boontje

BovenIJ ziekenhuis
Projectmedewerker

Romy Snoeijenbos

Isala
Manager HR Expertisecentrum

Melchior Oldenburger

Martini Ziekenhuis Groningen
DSMH/ unithoofd Infectiepreventie

Petra Kunkeler

Amsterdam UMC loc. VUmc
Senior opleider Obstetrie, gynaecologie en apl. critical care

Emmy Sonneveld

Rijndam revalidatie
Coördinator administratieve organisatie patiëntenzorg

Narda Beekman

Martini Ziekenhuis
Salesmanager

Stefanie Stam

Flevoziekenhuis
HR Adviseur a.i.

Erwin Steenbergen

Zaans Medisch Centrum
Adviseur kwaliteit en Veiligheid

Marloes ter Riele

Deventer Ziekenhuis
Stagiair Kwaliteit en Veiligheid

Laura Rietstra

HagaZiekenhuis
Oncologie en stoma verpleegkundige

Yvonne Goudzwaard-Gorissen

Zorgsaam Zeeuws Vlaanderen
Hoofd Zorgadministratie/AFZZ

Anique Baten

UMCG Ambulancezorg
Onderwijsontwikkelaar

Hilde Klijs

Amphia Ziekenhuis
Applicatiecoördinator EPD
Organisatie: Rijndam revalidatie
Functie: Coördinator administratieve organisatie patiëntenzorg
Expertise: Communicatie, Zorgkaart Nederland, Financieel, Zorgadministratie, Correct declareren, Basisregistratie, Kwaliteit en organisatie, Arbeidsmarkt, AMS, Bekostiging ziekenhuizenonderdelen, Capaciteitsmanagement, Projectmanagement
Organisatie: AMC
Functie: Directeur Inkoop
Organisatie: Zaans Medisch Centrum
Functie: Adviseur kwaliteit en Veiligheid
Organisatie: Isala
Functie: Manager HR Expertisecentrum
Expertise: Communicatie, Marketing, Arbeidsmarkt, Arbeidsmarktcommunicatie, Scrummen, Sociale innovatie, HRM/HRD, Arbeidsvoorwaardenbeleid, Duurzame inzetbaarheid/Employability, Strategische personeelsplanning, Managementontwikkeling, Functiedifferentiatie MBO-HBO, Strategie analyse
Organisatie: Amphia Ziekenhuis
Functie: Applicatiecoördinator EPD
Organisatie: UMCG Ambulancezorg
Functie: Onderwijsontwikkelaar
Organisatie: Zorgsaam Zeeuws Vlaanderen
Functie: Hoofd Zorgadministratie/AFZZ
Expertise: Communicatie, Zorgkaart Nederland, Contractering zorgverzekeraars, Kostprijzen, Verkoopprijzen, Financieel, Zorgadministratie, Correct declareren, Marketing, Basisregistratie, Kwaliteit en organisatie, Kwaliteitsimpuls (KiPZ), Kwaliteitsvenster, ICT, Informatiebeveiliging, Landelijk schakelpunt (LSP), Arbeidsmarkt, Cao, Tekstschrijven, Issuemanagement, Interne communicatie, Patiëntenportaal, Keurmerken, Patiëntenreis, Patiëntprofielen, Patiëntentevredenheidsonderzoek, Medewerkerstevredenheidsonderzoek, Indicatoren, Patiëntenparticipatie, Samenwerken in de keten, Sociale innovatie, Duurzame inzetbaarheid/Employability, CMS, Strategische personeelsplanning, Opleiding, Marketingcommunicatie, Innovatie, Acute zorg, Richtlijnen, Regeldruk, Diagnostiek, Prijsindexcijfers, Macrofinanciering, Bekostiging ziekenhuizenonderdelen, Beschikbaarheidsbijdragen, Bekosting psychosociale zorg, Bancaire en alternatieve financiering, Verandermanagement, Planning & Control, Accountmanagement, Business cases, Controlling, Managementinformatie, Risicomanagement, Managementontwikkeling, E-learning, VIPP, Patiëntenportaal, Zorgverlenerportaal, Hix, Integrale zorg, Anderhalvelijnszorg, LBZ, Diagnosethesaurus, Fonds Ziekenhuis Opleidingen (FZO), Privacy- en gegevensbescherming, Patiëntenlogistiek, Shared decision-making, Capaciteitsmanagement, Zorglogistiek, Juridisch, Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS), Kwaliteits Management Systeem, Salarisadministratie, Epic, Interne audit, Projectmanagement, Zorgvraag voorspellingen/schattingen, Overige verwijzers (fysiotherapeuten en verloskundigen) beleid, Stakeholder analyses, Imago onderzoek en beleid, Strategie analyse, Innovatie/ nieuwe zorgpaden, Polissen zorgverzekeraars, Exellente Zorg, Horizontaal Toezicht, Value based healthcare - Waardegedreven zorg, Verrichtingenthesaurus, Wet- en regelgeving zorgactiviteiten, Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Inkoop, Contractmanagement, Leveranciersmanagement
Organisatie: HagaZiekenhuis
Functie: Oncologie en stoma verpleegkundige
Organisatie: Deventer Ziekenhuis
Functie: Stagiair Kwaliteit en Veiligheid
Organisatie: Flevoziekenhuis
Functie: HR Adviseur a.i.
Expertise: Arbeidsmarkt, Sociale innovatie, HRM/HRD, Arbeidsvoorwaardenbeleid, Duurzame inzetbaarheid/Employability, Strategische personeelsplanning, Functiedifferentiatie MBO-HBO, Professionalisering verpleegkundigen
Organisatie: BovenIJ ziekenhuis
Functie: Projectmedewerker
Expertise: Communicatie, ICT, Landelijk schakelpunt (LSP), Patiëntenportaal, VIPP, Patiëntenportaal, Hix
Organisatie: Martini Ziekenhuis
Functie: Salesmanager
Organisatie: Amsterdam UMC loc. VUmc
Functie: Senior opleider Obstetrie, gynaecologie en apl. critical care
Organisatie: Martini Ziekenhuis Groningen
Functie: DSMH/ unithoofd Infectiepreventie
Organisatie: ZONH
Functie: Adviseur Samenwerking in Zorg
Expertise: Communicatie, Financieel, Marketing, Kwaliteit en organisatie, Arbeidsmarkt, Interne communicatie, Patiëntenparticipatie, Samenwerken in de keten, Kwetsbare ouderen, Medische technologie, HRM/HRD, Strategische personeelsplanning, Innovatie, Verandermanagement, Managementontwikkeling, Integrale zorg, Anderhalvelijnszorg, Patiëntenlogistiek, Capaciteitsmanagement, Zorglogistiek, Projectmanagement, Huisartsen beleid, Strategie analyse, Innovatie/ nieuwe zorgpaden, Contractmanagement
Organisatie: SEIN
Functie: Strategisch adviseur kwaliteit & veiligheid
Organisatie: Gelre Ziekenhuizen
Functie: Projectleider
Organisatie: VieCuri
Functie: Beleidsmedewerker Medische opleidingen
Organisatie: Roessingh
Functie: Marketingadviseur
Organisatie: Merem
Functie: Senior kwaliteitsadviseur a.i.
Organisatie: Deventer Ziekenhuis
Functie: Bedrijfseconomisch adviseur
Organisatie: Laurentius Ziekenhuis Roermond
Functie: Stafjurist
Organisatie: Amsterdam UMC locatie AMC
Functie: Student
Organisatie: Antoni van Leeuwenhoek
Functie: Functioneel beheerder