Nieuwsbericht

B-learning Platform 8 september – Het coachen van zorgprofessionals in opleiding

Lotte Smit
15 september 2020 | 2 minuten lezen

Tijdens de bijeenkomst van het B-learning platform is Marijke Veurink ingegaan op de coachpool van het Erasmus MC. In september 2019 is de coachpool van start gegaan waar initieel alle czo-opleidingen aan deelnamen. Inmiddels is de coachpool uitgebreid met de vervolgopleidingen en in totaal volgen 340 studenten coachingsgesprekken. Deze gesprekken zijn een vast onderdeel van de opleiding om coaching als iets normaals te laten zijn. Ook wordt in de introductie van de opleiding en tijdens het kennismakingsgesprek benadrukt dat het preventief is en de student geen probleem móet hebben. De opzet is dat een student drie coachingsgesprekken per jaar heeft, waarvan twee gesprekken verplicht zijn en ook kan het coachingstraject op aanvraag verlengd worden.

Reden om te starten met coachpool was de toename van studenten met persoonlijke problemen, met vroegtijdige uitval tot gevolg. Vroegtijdige uitval is niet alleen demotiverend voor de zorgprofessional in opleiding en de praktijk- werkbegeleider, ook de patiënt is hiervan de dupe. Om het tij te keren en daarmee te investeren in verhoging van kwaliteit van zorg en te investeren in (toekomstige) collega’s worden vanuit deze coachpool coaches gekoppeld aan zorgprofessionals in opleiding.

 

Coaches

Aan de coachpool nemen 50 gecertificeerde coaches deel. Deze coaches zijn veelal werkzaam in het Erasmus MC en bieden coaching naast het reguliere werk. Coaches die extern zijn geworven, zijn vaak voormalig medewerkers van het Erasmus. De achtergrond van de coaches is divers, zoals medisch maatschappelijk werkers, psychologen en therapeuten. De coachpool richt zich dan ook naast het voorkomen van uitval van studenten, ook op de duurzame inzetbaarheid en werkplezier van de medewerkers. Inmiddels is ook een opleiding gestart voor interne medewerkers die als coach aan de slag willen gaan.

Er is voor gekozen om minimaal 3 studenten aan de coach te koppelen zodat de vaardigheden van de coach geborgd blijven. Daarnaast heeft een coach maximaal 20 studenten onder zich. Dit is om de risico’s bij eventuele uitval van de coach te minimaliseren. Een coach en een student worden willekeurig aan elkaar gekoppeld. Om een veilige en vertrouwelijke setting te bieden, werken de coach en de student op een andere afdeling. Ook is de afspraak gemaakt dat de coach geen contact heeft met de praktijk- en/of werkbegeleiders en zich niet richt op opleidingszaken.

 

Opbrengsten

Of de coachingspool daadwerkelijk leidt tot minder werkdruk van de praktijkbegeleiders en minder uitval onder studenten kan nog niet gezegd worden. Wel zullen de onderzoeksresultaten per afdeling in kaart worden gebracht. Daarentegen is wel bekend dat alle 15 stagiaires behouden zijn voor de opleiding. Voor het ziekenhuis levert het vanuit financieel oogpunt veel op. Hoewel het een grote investering is, is het gehele budget van de coachpool terugverdient als er een paar studenten de opleiding afronden. Ook de praktijk- en werkbegeleiders en onderwijsinstellingen zijn blij met het initiatief. Dit blijkt onder andere uit dat studenten worden aangemeld voor de coachpool door de onderwijsinstelling.

Desalniettemin zijn er ook aandachtspunten naar voren gekomen. Zo zal aandacht uit moeten gaan naar de communicatie met de afdelingen en ook met de studenten. Plan bijvoorbeeld met de student afspraken in de middag en gebruik hiervoor WhatsApp in plaats van mail. Maar houd ook rekening met kosten voor de organisatie en administratie van de coachpool. Ook moet geïnvesteerd worden in de coaches, bijvoorbeeld door middel van themabijeenkomsten, voor het behoud van de verbintenis en betrokkenheid.

 

Onderzoeksresultaten

Aan de coachpool is een wetenschappelijk onderzoek gekoppeld om de effectiviteit van het coachen te kunnen onderbouwen. De coaches vullen bij ieder gesprek een vragenlijst in over het coachingsthema, de methode en de interventie. Ook ontvangen de studenten een vragenlijst en uit de respons van 70 studenten blijkt dat de individuele ontwikkeling echt centraal staat. De eerste resultaten tonen aan dat voor hbo-v- en mbo-v -opleidingen de thema’s toekomst- en carrièregericht de kern zijn van de gesprekken. Bij de vervolgopleidingen staan de thema’s zelfvertrouwen en assertiviteit centraal in het coachen. In het algemeen zijn de onderzoeksresultaten in lijn met vergelijkbare onderzoeken: 49% van de studenten is positief en 40% is neutraal over de coaching.

Bijlagen

15 september 2020

Hallo Lotte,

Dank voor dit verslag van de online bijeenkomst.

Is het mogelijk om de ppt van Marijke bij de documenten te plaatsen?

Dank en groet,

Marlies
Leerhuis VieCuri 

15 september 2020

Leuk om te horen dat jullie zo inzetten op coaching. Ik kwam laatst in aanraking met het platform coachbase en vroeg me toen af of er ook dergelijke initiatieven in de zorg opgezet waren. Ja dus :)

Lotte Smit
15 september 2020

Hoi Marlies,

Dank voor de attentie, de bijlage is toegevoegd!

Met vriendelijke groet,

Lotte Smit (NVZ)

NieuwsVacaturesOver NVZ Kennisnet