Nieuwsbericht

Sluit jij aan? De weg naar Passende zorg: Zinnige Zorg loopt voorop!

Profielfoto van Anne-Margot Pot
17 oktober 2022 | 2 minuten lezen

Passende zorg is de norm’; zo staat het in het regeerakkoord van dit jaar. Er moet wat veranderen in ons denken en handelen om de zorg betaalbaar, beschikbaar en bereikbaar te houden. Scherpe keuzes zijn nodig om iedereen van goede zorg te blijven voorzien. Maar hoe? Door te kijken naar verbetermogelijkheden binnen jouw organisatie kan je een actieve bijdrage leveren aan de beweging naar ‘Passende zorg’ voor patiënten.

Sluit je aan!? Vragen, ideeën en/of mooie initiatieven uit jouw organisatie horen wij heel graag.

 

De afgelopen jaren zijn tientallen Zinnige Zorg-projecten gestart: voorlopers van passende zorg. Binnen deze projecten zijn samen met artsen, zorgverzekeraars en patiënten concrete verbeterafspraken gemaakt. Deze betreffen onder meer waardegedreven zorg, samen beslissen en de juiste zorg op de juiste plek. Bijvoorbeeld, tijdige en juiste diagnostiek, slimmere organisatie van zorg waaronder samenwerking met de eerste lijn en meer duidelijkheid over optimale behandelmogelijkheden voor de individuele patiënt met aandacht voor kwaliteit van leven. Veel partijen in de zorg zijn al druk bezig met de implementatie van deze afspraken, maar ieders hulp en kennis is hard nodig. Ook die van jou!

Hieronder noemen we een aantal projecten per zorggebied waarbij momenteel afspraken worden geïmplementeerd:

  • Hart, vaat, long: Astma; COPD; OSA; Pijn op de borst; Veneuze trombose en longembolie;
  • Bewegingsapparaat en zenuwstelsel: Klachten van de lage rug; Osteoporose;
  • Gehandicaptenzorg: Licht verstandelijke beperking en gezondheidsprobleem; Verstandelijke beperking;
  • Spijsvertering: Maagklachten;
  • Infectieziekten: Onderste luchtweginfecties; Urineweginfecties;
  • Psychische aandoeningen: Psychose; PTSS;
  • Zintuigen en huid: Middenoorontsteking; Maculadegeneratie; Psoriasis/ Eczeem;
  • Zwangerschap en gynaecologische aandoeningen: Bekkenbodemklachten; Baarmoederhalsafwijking.

Gemotiveerd en enthousiast geworden? Bekijk dan voor verbetermogelijkheden in de praktijk de verbetersignalementen van de projecten en maak concrete acties bespreekbaar binnen en buiten jouw organisatie. Meer weten? Mail Anne-Margot (apot@zinl.nl) en/of Iris ( igroeneveld@zinl.nl). Samen zetten we de beweging voort!

Meer weten over Passende zorg? Lees o.a. het Zorginstituut Magazine juli 2022 | Magazine | Zorginstituut Nederland

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mede namens Iris Groeneveld (coördinator Zinnige Zorg bij Zorginstituut Nederland)

A.M. (Anne-Margot) Pot, MSc
Adviseur-Projectleider Sector Zorg
..........................................
Zorginstituut Nederland
Willem Dudokhof 1 | 1112 ZA | Diemen
Postbus 320 | 1110 AH | Diemen
http://www.zorginstituutnederland.nl

..........................................