Nieuwsbericht

Ziekenhuischeck vernieuwd met patiëntinformatie

Profielfoto van Maud Huisman
29 november 2022 | 2 minuten lezen

De website Ziekenhuischeck is uitgebreid met nieuwe informatie. Naast actuele wachttijden en kwaliteitscijfers deelt een aantal ziekenhuizen nu ook informatie over Samen beslissen, Digitale zorg en rapportcijfers van patiënten. Met de uitbreiding sluit de website nog meer aan op de informatiebehoefte van de patiënt bij het kiezen van de best passende zorg.

Patiënten kunnen op Ziekenhuischeck de kwaliteit van hun ziekenhuis bekijken en vergelijken. Kwaliteit gaat niet alleen over de uitkomsten van een behandeling, maar ook over hoe patiënten de zorg hebben ervaren. Kunnen zij meebeslissen over de behandeling? Is er voldoende informatie beschikbaar en wat zijn de mogelijkheden op het gebied van e-health? Om patiënten hier beter over te informeren is deze informatie nu beschikbaar op Ziekenhuischeck.

Samen beslissen en digitale zorg
Ziekenhuischeck biedt patiëntinformatie over Samen beslissen en Digitale zorg. Voor patiënten is het belangrijk om samen met hun arts te beslissen over welke behandeling het beste past bij hun behoefte of leefsituatie. Ziekenhuischeck toont daarom informatie over de mate waarin patiënten samen hebben kunnen beslissen.

Directe link naar patiëntportaal
Patiënten maken in toenemende mate gebruik van digitale zorg: bijvoorbeeld via het patiëntportaal van het ziekenhuis, door digitaal contact met de arts of verpleegkundige of telebegeleiding bij chronische ziektes. Op Ziekenhuischeck delen ziekenhuizen voortaan een directe link naar het patiëntportaal, en geven ze een toelichting over andere vormen van digitale zorg die het ziekenhuis aanbiedt.

Rapportcijfers van patiënten
Patiëntervaringen zijn een belangrijk instrument om zicht te krijgen op de tevredenheid van patiënten over het ziekenhuis of categorale instelling. Ook voor patiënten is deze informatie relevant: hoe hebben andere patiënten de zorg ervaren? En welk ziekenhuis past het beste bij mijn situatie? Ziekenhuischeck heeft de rapportcijfers van patiënten daarom uitgebreid. Naast een algemeen waarderingscijfer van patiënten uit de regio, delen ziekenhuizen nu ook rapportcijfers van patiënten die kortgeleden in het ziekenhuis waren. Deze cijfers komen uit de Patiëntervaringsmonitor (PEM) die de UMC’s en een deel van de ziekenhuizen gebruiken. Andere ziekenhuizen geven een toelichting op hoe patiënten de zorg in het ziekenhuis hebben ervaren.
 


Bekijken en vergelijken
Ziekenhuischeck.nl is een initiatief van de NVZ en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Op deze website kunnen patiënten en andere geïnteresseerden kwaliteitsinformatie van de ziekenhuizen in Nederland bekijken en vergelijken. Per ziekenhuis is informatie beschikbaar over uitkomsten van behandelingen, zoals borstkanker of een staaroperatie. Ook biedt de site een overzicht van actuele wachttijden per ziekenhuis.

Revalidatie-instellingen tonen hun kwaliteitsinformatie op de site Revalidatiecheck.nl. De NVZ werkt hierin samen met Revalidatie Nederland.