Nieuwsbericht

Let op: herregistratie BIG door groep aios en profielartsen voor 31 dec.2022

Profielfoto van Jeannette de Graauw
23 december 2022 | 1 minuut lezen

Het KNMG heeft bij een controle geconstateerd dat 50 aiossen en 50 profielartsen nog geen aanvraag voor herregistratie hebben ingediend, terwijl hun BIG-registratie op 31 december 2022 verloopt. De KNMG probeert de groep artsen te bereiken via nieuwsberichten en socials (twitter, linkedin). Voor ziekenhuizen is dit ook goed om  te controleren. . 

Gevolgen verlies BIG-registratie voor werkgevers & opleidingsinstellingen

  • De BIG-registratie wordt beëindigd;
  • De beroepstitel van arts mag niet meer gevoerd worden;
  • Voorbehouden handelingen mogen niet meer verricht worden (denk aan het uitvoeren van operaties, het geven van injecties, het onder narcose brengen van een patiënt en het voorschrijven van geneesmiddelen op recept);
  • De registratie in het opleidingsregister of profielartsenregister bij de RGS wordt beëindigd;
  • De opleiding kan niet worden voortgezet of de profielartsentitel mag niet meer gevoerd worden;
  • De werkgever kan arbeidsrechtelijke gevolgen verbinden aan het verlies van de BIG-registratie;
  • De beschikbaarheidsbijdrage kan door de NZa lager worden vastgesteld.

Meer informatie?
Lees het nieuwsbericht op de website van KNMG:
Aiossen en profielartsen: voorkom uitschrijving uit het BIG-register | KNMG