Nieuwsbericht

Chatvragen webinar 'De zin en onzin van vaccineren' zijn beantwoord

Profielfoto van Maud Huisman
4 oktober 2023 | 5 minuten lezen

Chatvragen webinar De zin en onzin van vaccineren
27 september 2023
Beantwoord door Ted van Essen


Tijdens het webinar keken meer dan 350 zorgprofessionals live mee. Via de chat kon men vragen stellen. Een aantal vragen is live tijdens het webinar beantwoord, maar dat was niet met alle vragen mogelijk. Ted van Essen geeft alsnog antwoord op de vragen uit de chat.

Hoeveel tijd moet er tussen de griepprik en de coronaprik zitten? (en andersom?)

Daar hoeft geen tijd tussen te zitten. Mag gelijktijdig, in elke arm 1, of minstens 2 vingers van elkaar af in dezelfde arm. Geldt ook voor de pneumokokkenvaccinatie, dus 3 vaccins tegelijk is ook geen bezwaar.

Ik hoor vaak weerstand tegen het spike proteïne en (m)RNA omdat dat gevaarlijk zou zijn / het DNA zou aanpassen. Vaak zijn dit mensen die je niet geloven als je gewoon verteld dat dit niet waar is. Hoe kun je daarmee omgaan?

Het helpt soms om goed te luisteren naar de vraag en de bezorgdheid. Vervolgens wijzen op verantwoorde sites.

Op welke website kan ik het document ‘De zin en onzin van vaccineren’ vinden?

https://influenzastichting.nl/de-zin-en-onzin-van-vaccineren/

Kunnen wij als doktersassistente ook een tip aan de patiënt geven om dit te lezen?

Dat kan zeker. Ik zou er wel bij vermelden dat het is geschreven voor zorgprofessionals.

Hoe kan je het griepvaccin, en dit document, het beste introduceren binnen de thuis- en wijkzorg? Dit is natuurlijk een heel andere omgeving dan een ziekenhuis.

Nieuwsbrieven? Intranet? Leermomenten?

Soms hoor je dat er een andere griep rondgaat, dan waarvoor je bent gevaccineerd, hoe voorspellen ze welk griepvirus er komt in het najaar/winter?

Een half jaar voor de vaccinatie bepaald de WHO op basis van wereldwijd onderzoek welke virusstammen in het vaccin moeten zitten. Lees eventueel: https://influenzahub.com/nl/artikelen/alle-categorieen/wie-beslist-wat-rond-het-griepvaccin-en-vanaf-wanneer-kan-ik-de-griepprik-krijgen/

Wordt er uiteindelijk ook gekeken door jullie naar het combineren van een Influenza vaccin en Corona vaccin  (op dit moment niet samenvoegen in één vaccin, maar tegelijkertijd zetten). Dit brengt mogelijk de compliance van beide vaccinaties omhoog, bijvoorbeeld bij zorgmedewerkers.

De NIS is daar een voorstander van om de genoemde reden, maar het blijkt moeilijk te regelen te zijn. In de meeste Europese landen wordt dit al wel gedaan.

Als je Corona gehad hebt en gevaccineerd bent div. keren. Heeft een nieuwe Corona vaccinatie  dan nog meerwaarde?

Ja zeker, je bent weer beter beschermd tegen de recente mutanten.  Na infectie of vaccinatie is de bescherming niet levenslang. En de Corona vaccins worden ook steeds aangepast aan de nieuwe varianten (al loopt dit soms wel achter).

De corona zelftesten van vorig jaar, kun je daar ook het nieuwe coronavirus van dit jaar positief mee testen?

Zolang ze niet over de datum zijn wel. De PCR testen zijn nog niet veranderd.

Hoe lang mag je voor een OK nog vaccineren?

Dat maakt voor de operatie niks uit, maar soms wil de anesthesist liever geen bijwerkingen van de prik tijdens de anesthesie, want dan kan onduidelijk zijn of dat komt van de vaccinatie of van de verdoving.

Welke naaldlengte wordt gebruikt voor de griepprik?

Meestal gebruikten we de blauwe naald, 0,6mm x 25 mm. Die komt bij obese mensen soms niet helemaal in de spier, maar griepvaccin mag ook subcutaan komen. Zou zelfs minder slaapproblemen geven omdat je bij omdraaien minder pijn in de spier zou voelen. De meest pragmatische methode om dit te schatten is de volgende: wanneer je bij een bloeddrukmeting een grote manchet zou gebruiken, is het advies om een naald van 38 mm te gebruiken. 

Aspireren?

Is bij de griepprik en bij de coronaprik niet nodig.

Wat is jullie advies: vaccineren in de actieve arm (want wordt veel gebruikt) of toch de inactieve arm?

Het advies is om het griepvaccin links en het pneumokokkenvaccin rechts toe te dienen. Zo kunnen eventuele bijwerkingen aan het juiste vaccin gelinkt worden. Dit is noodzakelijk voor het melden van een bijwerking bij Bijwerkingencentrum Lareb.

Voor of na een pijnbehandeling met corticosteroïden hanteren wij voor en na 2 dagen geen vaccin. Dit voor werkzaamheid van de medicatie. Klopt dat?

Bij een hoge dosis steroïden kan de afweer iets verminderd zijn en de werking van het vaccin dus minder effectief zijn.

Bij behandeling met div. biologicals (bijv. rituximab) maakt het nog uit wanneer vaccineren? Wat is jullie advies? Bijv. 4 wk voor behandeling met rituximab of 2 mnd na, bij overige biologicals tussen 2 behandelingen in.

In overleg met de voorschrijvende arts. Algemene richtlijn: liefst tussen twee toedieningen in.

Ik snap de vaccinatie moeheid niet... Qua Corona vaccinaties snap ik het wel van sommige mensen, maar van de griepprik word je echt haast bijna nooit ziek. Van de Corona vaccins meer. Zelf val ik niet in een risicogroep, maar ga ik zeker de Corona vaccinatie halen en ook de griepprik. Voor mijn kwetsbare omgeving, maar ook omdat ik zelf altijd heel ziek wordt van griep en Corona.

Bijwerkingen van de griepprik in vergelijking met placebo zijn eigenlijk alleen pijn in de geprikte arm. Algemene bijwerkingen komen bij coronavaccinatie iets vaker voor.

Wat is de oorzaak dat het griepvaccin bij 30% niet werkt,  anders dan dat dit van immunosuppressivo kan komen?

De gemiddelde effectiviteit van de griepprik is 30%; w.b. het voorkomen van ziekenhuisopname 40%. Dat kan komen door een mismatch tussen het heersende influenzavirus en het vaccin of door verminderde aanmaak va antilichamen tegen het vaccin.
 

Wat is de beste tijd om het griepvaccin te geven? In het verpleeghuis wordt het soms best  laat in het seizoen gegeven. Ik vraag me dan af hoe effectief het dan nog is.

De geadviseerde tijd is tussen half oktober en half november, maar eigenlijk is de hele maand november nog prima. De seizoensepidemieën van griep heersen gemiddeld tussen half december en april. Met een inwerktijd van 10 dagen in een griepprik in november dus prima. Liever niet te vroeg, omdat na enkele maanden de effectiviteit gaat afnemen.
 

Er werd net gezegd dat in het document ook (link naar) een feedbackformulier staat, maar die kan ik in het document niet terugvinden. Misschien handig om die in de inhoudsopgave toe te voegen?

Die link staat aan het einde van de inleiding en in hoofdstuk 10 onderaan de pagina.

Er waaien toch een hoop verhalen rond van ernstige bijwerkingen tot zelfs de dood. Mijn oudste zoon (21 jaar) kreeg bijv. een epileptische aanval. Wat zijn cowboyverhalen en wat is dan nog waarheid?

Coronavaccins hebben zeker bijwerkingen, Die worden in Nederland geregistreerd bij Lareb. Sterfte en insulten zijn niet bewezen bijwerkingen. Steeds blijkt weer dat het doormaken van covid ernstiger gevolgen heeft dan de vaccinatie.

Zorgmedewerkers kunnen/moeten nu naar de GGD voor een covid vaccinatie. Zal de opkomst hoger zijn als de werkgever het vaccin aanbied?

Ik denk dat het zou helpen als de werkgever COVID en INFL in 1x kan aanbieden.

Wat is het advies bij long COVID? Wel of geen COVID vaccinatie?

Sommige patiënten twijfelen, omdat zij soms een verslechtering merken na vaccinatie. Echter, dat treedt ook zonder vaccinatie wel op. Recent wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een nieuwe coronavaccinatie meer voordelen dan nadelen oplevert. Het advies is dus om wel te vaccineren.

Titer Hep B is ook niet levenslang. Ik ben in 2002 gevaccineerd en in 2016 was mijn titer terug naar 0 titer zakt weg maar eenmaal positief wel levenslang beschermend. Moest wel bij mijn toenmalige opdrachtgever wederom gevaccineerd worden. Dit in overleg met de vaccinatie verpleegkundige.

RIVM.nl: Is het vaccineren tegen hepatitis B effectief?

Ja, als je na een complete serie hepatitis B-vaccinaties voldoende antistoffen in je bloed hebt dan ben je voor de rest van je leven beschermd tegen hepatitis B. Je kan het dan niet meer krijgen. De effectiviteit is nooit 100%, bij sommige mensen werkt het vaccin niet goed. Mensen boven de 40, mensen met ernstig overgewicht, rokers en mensen met een verminderde afweer (bijvoorbeeld door chemotherapie) zijn vaker onvoldoende beschermd na vaccin