Nieuwsbericht

Verplicht bekend maken BIG-nummer vanaf 1 april⁩

Profielfoto van Trudy Boshuizen
22 februari 2019 | 1 minuut lezen

Door een wijziging in de wet BIG moeten de BIG-nummers van BIG-geregistreerde zorgverleners per 1 april  2019 actief bekend worden gemaakt.

Vooruitlopend op nadere regelgeving (AMvB) heeft VWS vorige week Nederland geconfronteerd met informatie (zie bijlage) waarin wordt bepaald op welke wijze het BIG-nummer moet worden bekend gemaakt. Bij de totstandkoming van deze nadere regelgeving zou het veld betrokken worden, maar dat is dus niet gebeurd. Bovendien was niemand geïnformeerd dat de verplichting al per 1 april 2019 in werking zou treden!
   
Inmiddels is actie ondernomen en is de NVZ in overleg met meerdere partijen waaronder de KNMG en GGZ Nederland. Gezamenlijk zal de NVZ met deze partijen uitstel (een redelijke invoeringsdatum!) te bepleiten bij VWS. Daarnaast wensen wij eerst een inhoudelijke bespreking van deze nieuwe eisen. Daartoe wordt contact met VWS opgenomen. 
Vervolgens zullen wij een gezamenlijke brief naar VWS sturen. Afhankelijk van de reactie van VWS zullen we vervolgens actie ondernemen richting politiek en media.

Ook is er contact met met ZN geweest hierover. Ook zij zijn overvallen door deze wijze van handelen door VWS en de veel te krappe termijn van de invoeringsdatum. Voor het declaratieverkeer is deze wettelijke verplichting ook rampzalig. Er is geen toegevoegde waarde om de BIG-nummers op te nemen in het elektronisch declaratieverkeer (EI standaarden), omdat het BIG nummer al via AGB te achterhalen is. Het is in feite al beschikbaar. Het opnemen hiervan leidt tot onnodige administratieve lasten en kosten omdat alle declaratiestandaarden hiervoor aangepast moeten worden. 

Voorkomen dient te worden dat de NZA nu al haar regelgeving gaat aanpassen en bij de informatieverplichting het BIG-nummer gaat opnemen.

Zodra meer informatie beschikbaar is zal de NVZ hierover berichten.

Profielfoto van Anje van der Heide
Anje van der Heide
26 februari 2019
Profielfoto van Anje van der Heide
Anje van der Heide
26 februari 2019

Ontregel de zorg ....

Profielfoto van Steffens
30 augustus 2021
Profielfoto van Steffens
30 augustus 2021

Is hier al meer duidelijkheid over?