Nieuwsbericht

B-learningplatform verkent mogelijkheden van AI en Chat GPT in de zorg

Profielfoto van Christl Foekema
9 januari 2024 | 3 minuten lezen

Op dinsdag 19 september 2023 kwamen professionals die zich bezighouden met leren in de ziekenhuissector samen voor een boeiende online-bijeenkomst georganiseerd door het B-Learningplatform. De workshop werd verzorgd door onderwijskundige Marcel de Leeuwe* van Leerbeleving. Tijdens deze interactieve workshop stond Artificial Intelligence (AI) centraal en gingen we vooral in op het gebruik van Chat GPT en Image creator. Met elkaar werd verkend hoe deze technologieën kunnen worden ingezet in het werk van leerprofessionals binnen de ziekenhuizen. 

De ruim 68 deelnemers aan de online Zoom-bijeenkomst waren afkomstig uit diverse ziekenhuizen en instellingen. Deze professionals zijn verantwoordelijk voor het bevorderen van leren en ontwikkelen binnen hun organisaties, een essentiële taak binnen de ziekenhuizen. Het gebruik van geavanceerde technologieën zoals Chat GPT en Image creator kan hen ondersteunen en inspireren in hun werk.  

Marcel de Leeuwe vertelt in zijn introductie van de workshop over de opkomst van AI en de rol die het kan spelen in het leerproces. Hij benadrukt hoe AI niet alleen de efficiëntie van het leren kan verbeteren, maar ook nieuwe mogelijkheden kan bieden om gepersonaliseerd en adaptief leren te ondersteunen. 

Gebruik van Chat GPT in leercontext 

Vervolgens gaat de workshop dieper in op Chat GPT, een vorm van AI die in staat is om menselijke taal te begrijpen én te genereren. De deelnemers krijgen inzicht in hoe Chat GPT gebruikt kan worden in verschillende leercontexten. Bijvoorbeeld voor: 

  • Het aanpassen van het taalniveau van lesmateriaal, of een bestaande tekst laten professionaliseren. Maar zeker ook het bedenken van toetsvragen en leerdoelen.  
  • Ondersteuning bij het beantwoorden van vragen: Chat GPT kan worden ingezet als een virtuele assistent om vragen van medewerkers snel en accuraat te beantwoorden. Dit maakt de leerondersteuning efficiënter.  
  • Simulatie en role-playing: Door Chat GPT bijvoorbeeld in te zetten als gesprekspartner in rollenspellen, kunnen medewerkers realistische ervaringen opdoen en hun communicatieve vaardigheden verbeteren. Ook kan je het als je eigen gesprekspartner inzetten, waardoor je nieuwe ideeën en inzichten kan krijgen. 
  • Gepersonaliseerde leertrajecten: AI kan het leerproces volgen en aanpassen aan de behoeften en voortgang van elke individuele medewerker, waardoor maatwerk mogelijk wordt. 

Zelf aan de slag 

Na de theoretische toelichting gaan de deelnemers in groepjes van 4 uiteen en krijgen ze de kans om zelf met AI-tools aan de slag te gaan en het met elkaar te bespreken. In dit hands-on gedeelte van de workshop is er ruimte om te experimenteren en na te denken over hoe dit mogelijk in hun eigen instelling gebruikt kan worden.  

Een paar tips bij het maken van je ‘prompt’, ofwel de opdracht aan Chat GPT: 

  • Vertel vanuit welke rol Chat GPT iets schrijft. 
  • Vertel wat je precies wilt, en in welke volgorde. Bijvoorbeeld eerst het leerdoel en dan een bijbehorende vraag.  
  • Zeg wat je verwacht van de vorm van het antwoord. Bijvoorbeeld een opsomming.

Gevoelige informatie 

Verder maakt Marcel de deelnemers attent op het belang van betrouwbare, evidence-based, informatie. Zo kan je Chat GPT ook om bronnen vragen of bronnen meegeven. Of een pdf benoemen waar Chat GPT iets over moet zeggen. Wel moet je waken om vertrouwelijke of bedrijfsgevoelige informatie te gebruiken. Een eigen server voor Chat GPT binnen het ziekenhuis is een optie om te voorkomen dat dit soort informatie naar buiten gaat. 

Afbeeldingen maken en bewerken 

Vervolgens gingen de deelnemers aan de slag met Microsoft Image creator, een tool om afbeeldingen te maken of te bewerken. Om goede beelden te maken is het belangrijk dat je je ‘prompt’ beeldend schrijft en experimenteert met de stijl; bijvoorbeeld ‘foto-realistisch’ of “clipart’.  Vaak begrijpt de tool de opdracht beter in het Engels. En het is raadzaam om te zeggen wat je niet wilt zien, bijvoorbeeld ‘geen 50-plus blanke mannen’. 

Aan het einde van de workshop hadden de deelnemers een breder beeld van de vele mogelijkheden van AI-tools zoals Chat GPT en Image creator in hun werk als leerprofessionals. Iedereen was geïnspireerd en enthousiast geraakt over de kansen die deze technologieën bieden om het leren en ontwikkelen in ziekenhuizen te versterken.  

* de presentatie van Marcel de Leeuwe, een opname van het webinar en een artikel hierover, zijn te vinden op het B-learning platform op het NVZ Kennisnet. Dit is alleen toegankelijk voor leden van de NVZ.