Nieuwsbericht

Oproep: welke leefstijlinitiatieven zijn er in jouw ziekenhuis?

Profielfoto van Felice Olsman
7 februari 2024 | 1 minuut lezen
  • Heeft jouw ziekenhuis een leefstijlloket?
  • Gebruikt jouw instelling een handige tool om de leefstijl van patiënten of medewerkers te verbeteren?
  • Of ben je betrokken bij een ander goed initiatief om leefstijl en preventie in de ziekenhuiszorg te agenderen of te verbeteren?

Geef je initiatief dan aan ons door!

Leren van succesfactoren en knelpunten

Er zijn al veel goede initiatieven in de medisch specialistische zorg op het gebied van leefstijl en preventie. Maar wat zijn dat voor initiatieven? En wat zijn hiervan de succesfactoren, en waar zitten de knelpunten? Om dit beter in kaart te krijgen, is de NVZ is namens de Coalitie Leefstijl in de Zorg op zoek naar leefstijlinitiatieven in de ziekenhuiszorg.

Geef je initiatief aan ons door

Ben je in je organisatie betrokken bij een leefstijlinitiatief, of heb je in jouw instelling gewerkt aan een initiatief dat ‘briljant is mislukt’? Vul de vragenlijst in en geef je initiatief aan ons door. De vragenlijst kan worden ingevuld door projectleiders, medisch specialisten, verpleegkundigen of andere professionals die werkzaam zijn in een ziekenhuis, umc of categorale instelling voor medisch specialistische zorg.

Het gaat om leefstijlinitiatieven op het gebied van bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning. Ook zingeving, stress, werk, middelengebruik en slaap zijn onderdeel van leefstijl, indien de meerwaarde voor gezondheidswinst aannemelijk of evident is.

De Coalitie Leefstijl in de Zorg brengt met de antwoorden in kaart welke initiatieven succesvol zijn, en mogelijk breder kunnen worden ingezet. Maar ook welke belemmeringen er zijn, zodat we kunnen werken aan een oplossing.

Invullen tot 28 februari

Je kunt de vragenlijst Leefstijlinitiatieven in de ziekenhuiszorg invullen tot 28 februari. Invullen duurt 5 minuten. Namens de NVZ en de Coalitie Leefstijl in de Zorg bedankt voor je medewerking!