Nieuwsbericht

Jaarverslag 2018 Waarborgfonds voor de Zorgsector

Op 17 april 2019 geplaatst door

In 2018 is door het WFZ garantie verstrekt op 100 miljoen euro aan nieuwe langlopende leningen. Dit is een forse daling ten opzichte van vorig jaar (2017: 247 miljoen euro).

Het in 2018 gerealiseerde garantievolume weerspiegelt het lage niveau van investeringsinitiatieven door zorginstellingen van enkele jaren geleden. De doorlooptijd tussen de toezegging van een WFZ-garantie en het moment waarop deze wordt verzilverd bedraagt immers vaak meerdere jaren. Hoewel de daling naar 100 miljoen euro garanties op het eerste gezicht anders doet vermoeden, lijkt een opgaande lijn te zijn ingezet.

Een eerste signaal dat er sprake is van een opleving in investeringsplannen van zorginstellingen is het oplopende garantietegoed. Naast de 100 miljoen aan garanties die daadwerkelijk werden opgenomen, zat er eind 2018 ruim 300 miljoen euro aan eerder door het WFZ gedane garantietoezeggingen ‘in de pijplijn’ (eind 2017 was dit ongeveer de helft). Deze toezeggingen kunnen in de komende jaren worden verzilverd. Een tweede signaal is het toenemende aantal nieuwe garantieverzoeken. In 2018 werden 43 borgingsverzoeken afgehandeld (waarvan er 37 geheel of gedeeltelijk werden gehonoreerd). Dit is een lichte toename (+16%) ten opzichte van 2017 waarin 37 verzoeken werden afgehandeld (waarvan er 23 werden gehonoreerd). Ook het aantal nieuwe aanvragen (10) in de eerste twee maanden van 2019 ondersteunt het beeld van een licht stijgende lijn.

De verwachting van het WFZ voor de komende jaren is desondanks dat zorginstellingen terughoudend zullen blijven ten aanzien van (grote) investeringen. Directeur Herman Bellers: “Zowel in de cure- als in de care sector is het beleid gericht op toenemende verschuiving van intramurale zorg naar ambulante en extramurale zorg. Bovendien blijft de financiële druk op zorginstellingen onverminderd hoog. Beide factoren dragen bij aan een voorzichtige opstelling ten aanzien van vastgoedinvesteringen”.

In het jaarverslag wordt benadrukt dat de financiële situatie van het WFZ goed is. Op grond van risicoberekeningen wordt geconcludeerd dat, mochten zich de komende jaren al opnieuw faillissementen van zorginstellingen voordoen, de hier uit voortvloeiende garantieschade naar alle waarschijnlijkheid probleemloos kan worden opgevangen met het aanwezige risicovermogen van 285 miljoen euro.

Het volledige jaarverslag: http://www.wfz.nl/publicaties/jaarverslagen

Bijlagen

  • (183 KB)
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.