Nieuwsbericht

Medisch Centrum Leeuwarden Telezorg COPD i.c.m. Medisch Servicecentrum Altide

Profielfoto van Richard van der Veer
4 juni 2024 | 1 minuut lezen

https://www.mcl.nl/nieuws/mcl-start-met-thuismonitoring-van-copd-patienten

Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) start met thuismonitoring van patiënten met COPD. Via de 'Thuismeten' app van Luscii kunnen patiënten hun gezondheidsgegevens doorgeven, waaronder symptomen zoals benauwdheid, hoesten, algemene lichamelijke gesteldheid en temperatuur. Medisch servicecentrum Altide monitort in samenwerking met het MCL deze gegevens op afstand, waarbij de waarden gecontroleerd worden.

Monitoring via app

Als uit de metingen blijkt dat de COPD-klachten verergeren, dan krijgen patiënten via de app adviezen om iets aan de klachten te doen en zo te proberen een longaanval of ziekenhuisopname te voorkomen. Als de metingen vervolgens geen vooruitgang laten zien, dan neemt de zorgverlener van Altide contact op om de klachten of medicatie te bespreken en adviezen te geven. Zo nodig, neemt Altide contact op met een longarts voor overleg en het verdere behandelplan.

Dichtbij de patiënt

Longarts Jolanda Kuijvenhoven is blij dat thuismonitoring voor COPD-patiënten van start gaat: "Als longarts ben ik verheugd over de implementatie van thuismonitoring voor COPD-patiënten. Deze aanpak stelt ons in staat om onze patiënten beter te ondersteunen en te monitoren, zelfs vanuit hun eigen huis. Het belang van thuismonitoring kan niet genoeg worden benadrukt, omdat het ons de mogelijkheid biedt om proactief in te grijpen bij veranderingen in de gezondheidstoestand van de patiënt. Dit draagt bij aan een verbetering van de kwaliteit van leven en het welzijn van onze COPD-patiënten."

Inzicht in eigen gezondheid

De app ondersteunt daarnaast zelfmanagement van patiënten en vergemakkelijkt voor de patiënt het krijgen van inzicht in de eigen gezondheid. Een groot voordeel voor patiënten is dat het rust geeft dat je weet dat er iemand met je mee kijkt en je helpt als jij dat nodig hebt.

Bredere toepassing

Het MCL past thuismonitoring al breder toe. Zo wordt dit al ingezet bij chronische darmontsteking, hypertensie (hoge bloeddruk) en bij zwangerschapsdiabetes. In de toekomst wil het MCL ook kijken naar de toepasbaarheid van zelfmonitoring bij meer complexe zorg.

Altide biedt zorg op afstand aan ruim 200 zorgorganisaties in heel Nederland. Daarbij wordt thuismonitoring steeds meer ingezet samen met ziekenhuizen en huisartsen. Zoals bij patiënten met hartfalen, IBD, pre- en postchirurgische monitoring en oncologie.

Profielfoto van Nina Eminovic
6 juni 2024
Profielfoto van Nina Eminovic
6 juni 2024

Gefeliciteerd met deze start, Medisch Centrum Leeuwaarden!! Mooi om te horen dat COPD patienten vanaf nu thuis ondersteund worden in hun ziekteproces en dat er een mogelijkheid is om eerder in te grijpen wanneer dat nodig is en daarme de zorg te verbteren.

Telemonitoring COPD is door Digizo.nu - een gezamenlijk plaftorm van de IZA partijen- geprioriteerd als een van de impactvolle processen, die de toegankelijkheid van zorg kunnen verbeteren en de werkdruk van medewerkers kunnen verlagen. Zie ook Digizo.nu kennisnetgroep (voor de NVZ en NFU leden). Thuismonitoring, een onderdeel van hybride zorg, biedt kansen om de zorg anders te organiseren en daarmee de toegankelijkheid van de zorg in de toekomst te behouden, zoals ook afgesproken in het Integraal Zorgakkoord. Heel goed om te horen dat jullie ook andere vormen van thuismonitoring toepassen en voornemens zijn om meer zorgpaden hybrde te maken. Het is heel waardevol als NVZ leden kennis en ervaringen met elkaar delen (zie ook Kennisnetgroep Hybride zorg). Jullie ervaringen, tips en best practices zijn van harte welkom, en dat geldt uiteraard voor alle NVZ leden. 

Heel veel succes!