Nieuwsbericht

Kwaliteitsinformatie transparant op Ziekenhuischeck.nl en Revalidatiecheck.nl

Profielfoto van Maud Huisman
5 juli 2024 | 2 minuten lezen

Op Ziekenhuischeck.nl en Revalidatiecheck.nl kun je lezen hoe goed ziekenhuizen, universitair medische centra (umc’s) en revalidatiecentra het doen. Dat helpt als je als patiënt moet kiezen waar je naartoe wilt voor je behandeling. Je ziet bijvoorbeeld hoe lang je moet wachten en hoe andere patiënten de zorg vonden. Sinds 4 juli 2024 staan er nieuwe cijfers op de websites.

Transparant over de kwaliteit

In Nederland wordt steeds vaker gepraat over ‘transparantie over kwaliteit’. Dat betekent dat er meer open informatie komt over hoe goed het ziekenhuis of revalidatiecentrum het doet. Daarmee willen ziekenhuizen, umc’s en revalidatiecentra er samen voor zorgen dat patiënten beter weten hoe het gaat met de kwaliteit van de zorg. Zo kan je kiezen waar je het beste naartoe kan gaan.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra (NFU) en Revalidatie Nederland (RN) vinden het belangrijk om open informatie over de kwaliteit te geven aan patiënten. Op de website Ziekenhuischeck vind je daarom informatie over de behandeling van 36 verschillende ziekten en 13 thema’s over kwaliteit. Deze informatie moeten ziekenhuizen, umc’s en revalidatiecentra jaarlijks doorgeven aan de overheid. Zodra er meer informatie over kwaliteit is, komt dit ook op Ziekenhuischeck en Revalidatiecheck.

Over Ziekenhuischeck

Op Ziekenhuischeck kunnen patiënten actuele informatie vinden over de kwaliteit van zorg. Je kunt bijvoorbeeld zien hoe vaak behandelingen worden gedaan en hoe vaak er complicaties zijn. Ook kun je de wachttijden en ervaringen van andere patiënten bekijken. Of zien hoeveel mensen jaarlijks in het ziekenhuis worden behandeld.

Wat zeggen de cijfers?

De cijfers op Ziekenhuischeck zeggen iets over de kwaliteit van zorg in ziekenhuizen, umc’s en revalidatiecentra. Bij ieder cijfer staat een korte uitleg. Ziekenhuizen en revalidatiecentra kunnen ook zelf extra uitleg geven over een cijfer: waarom scoren ze lager of juist hoger dan het gemiddelde? Ook vertellen steeds meer ziekenhuizen over hun samenwerking met andere instellingen. Bijvoorbeeld bij lastige operaties die jouw ziekenhuis niet zelf doet.

Over Ziekenhuischeck en Revalidatiecheck

Ziekenhuischeck en Revalidatiecheck zijn een idee van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra (NFU) en Revalidatie Nederland (RN). Ze doen dit in samenwerking met Dutch Hospital Data (DHD). Alle Nederlandse ziekenhuizen, umc’s en de bij RN aangesloten instellingen doen mee. Steeds meer patiënten, cliënten en andere geïnteresseerden weten de sites te vinden. Zo werd Ziekenhuischeck in 2023 door meer dan een half miljoen mensen bezocht.

Ontregel de zorg

Ziekenhuischeck en Revalidatiecheck gebruiken openbare cijfers die er al zijn. Zo voorkom je extra administratie en werk. De informatie komt vanuit het Openbaar Databestand dat elk jaar wordt gepubliceerd.

Naast Ziekenhuischeck en Revalidatiecheck kan je ook op andere sites informatie over kwaliteit vinden. Op Zorginzicht - een website van de overheid - staat een compleet overzicht van dit soort websites.

Profielfoto van Erica de Loos
18 juli 2024
Profielfoto van Erica de Loos
18 juli 2024

Wil je meer weten over toepassen Ziekenhuischeck & Revalidatiecheck in jouw instelling? Mail het NVZ-team transparantie-ziekenhuischeck via E: Ziekenhuischeck@nvz-ziekenhuizen.nl & E: Revalidatiecheck@nvz-ziekenhuizen.nl

Iedere instelling beschikt via eigen contactpersonen over een backoffice account voor Ziekenhuis/Revalidatiecheck. Via de backoffice kun je je eigen indicatoren/kwaliteitsthema's/samenwerkingsverbanden toelichten op B1-taalniveau.

Ook kun je in de backoffice de maandelijkse bezoekersaantallen en meest bezochte pagina's zien. En met welke andere instellingen bezoekers je vergelijken. Instellingen voegen deze gegevens bijv. toe aan hun interne managementrapportage

Vanwege de politieke en maatschappelijke discussie over transparantie kwaliteit zorginstellingen is het van belang zichtbaar te maken dat ziekenhuizen en revalidatie-instellingen transparant zijn. Je kunt hieraan bijdragen door op je instellingswebsite te verwijzen naar Ziekenhuis/Revalidatiecheck: zie het goede voorbeeld van Ziekenhuis Nij Smellinghe 

Via de werkgroepen Ziekenhuischeck & Revalidatiecheck vind je de gebruikershandleiding Ziekenhuischeck en de jaarlijkse bezoekersaantallen Documenten | NVZ-Kennisnet

Op de NVZ-website vind je het standpunt Transparantie kwaliteit van zorg | NVZ (nvz-ziekenhuizen.nl)