Nieuwsbericht

Nieuwe ronde subsidieregeling veelbelovende zorg geopend

Op 12 februari 2020 geplaatst door

De periode voor het indienen van projectideeën voor de subsidieregeling veelbelovende zorg is gestart. Projectideeën kunnen worden ingediend tot en met dinsdag 7 april 2020 vóór 14:00 uur.

Meer informatie vindt u op de website van het Zorginstituut. Daar staat ook hoe een projectidee moet worden ingediend. https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2020/02/07/nieuwe-ronde-subsidieregeling-veelbelovende-zorg-geopend

Subsidieregeling veelbelovende zorg

Veelbelovende zorg moet sneller beschikbaar zijn voor patiënten via opname in het basispakket. De ‘Subsidieregeling veelbelovende zorg’ voorziet daarin. Via de regeling is het mogelijk subsidie te krijgen voor behandelingen die veelbelovend zijn, maar nog niet uit het basispakket worden vergoed omdat de behandeling nog niet voldoet aan het wettelijke criterium ‘stand van de wetenschap en praktijk’. De subsidieregeling veelbelovende zorg is per 1 februari 2019 in werking getreden en vervangt de oude regeling 'voorwaardelijke toelating tot het basispakket'. Binnen de algemene ziekenhuizen en categorale instellingen is veel innovatiepotentieel aanwezig. De NVZ hoopt  dat de nieuwe regeling een goede stimulans geeft om voorstellen in te dienen.

Contact

Heeft u projectideeën die u gaat indienen, dan vernemen wij dat graag. Ook wil de NVZ graag weten of de vernieuwde regeling in de behoefte voorziet. U kunt hierover mailen of bellen met Harrie Kemna, email h.kemna@nvz-ziekenhuizen.nl; tel 06-24662993.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.