Nieuwsbericht

VIPP-regeling definitief

Profielfoto van Corine Bakker
Corine Bakker
22 december 2016 | 1 minuut lezen

De beleidskader subsidiëring versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional is op 21 december gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee is de VIPP-regeling definitief en kunnen de ziekenhuizen van start met het programma. Het uitgangspunt is: in 2020 hebben alle Nederlanders digitaal toegang tot hun eigen medische gegevens.

De algemene ziekenhuizen hebben inmiddels de nulmeting ingevuld. Deze nulmeting laat zien waar ziekenhuizen staan en bepaalt welke doelen uit de regeling de ziekenhuizen kunnen behalen. Zodra de nulmeting verwerkt is, ontvangen de deelnemers de resultaten en kan men vanaf januari de VIPP-subsidie aanvragen. Dit kan tot 1 april 2017. De VIPP-regeling en nulmeting voor categorale, revalidatie- en dialyse- instellingen volgt het in het eerste kwartaal van 2017. Informatie over resultaten en voortgang zullen begin 2017 worden gepubliceerd op de website www.vipp-programma.nl.


VIPP is een implementatieprogramma. Dit houdt in dat VIPP aansluit op bestaande landelijke standaarden en zorgt voor de implementatie daarvan. Het gaat om standaarden als de Basis Gegevensset Zorg die binnen het programma Registratie aan de Bron is ontwikkeld, het Medicatieproces van onder andere Nictiz en standaarden voor uitwisseling met een Persoonlijke Gezondheidsomgeving die vanuit het Medmij-programma van de Patiëntenfederatie Nederland ontwikkeld worden.  
 

Op Prinsjesdag werd bekend dat Minister Schippers (VWS) 105 miljoen euro gereserveerd heeft voor het toegankelijk maken van medische gegevens voor de patiënt.  De Nederlandse vereniging van Ziekenhuizen heeft het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) ontwikkeld waarmee deze ambitie gerealiseerd kan worden.