Nieuwsbericht

Zorginstituut publiceert voortgangsrapportage voorwaardelijke toelatingstrajecten

Op 2 april 2020 geplaatst door

Bijgaand treft u de rapportage aan van het Zorginstituut over de voortgang van de lopende trajecten 'voorwaardelijke toelating tot het basispakket' (verder te noemen VT-trajecten). Dit rapport bevat de voortgangsrapportage van het verslagjaar 2019 betreffende de 13 trajecten die toen gaande waren.

Per 1 januari 2019 is het niet meer mogelijk om nieuwe aanvragen in te dienen voor VT, omdat VT is vervangen door een nieuwe subsidieregeling Veelbelovende Zorg.

De subsidieregeling veelbelovende zorg is per 1 februari 2019 in werking getreden. Binnen de algemene ziekenhuizen en categorale instellingen is veel innovatiepotentieel aanwezig. De NVZ hoopt  dat de nieuwe regeling een goede stimulans geeft om voorstellen in te dienen.

De nieuwe ronde subsidieregeling veelbelovende zorg is in februari van start gegaan.  Projectideeën kunnen worden ingediend tot en met dinsdag 7 april 2020 vóór 14:00 uur.  https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2020/02/07/nieuwe-ronde-subsidieregeling-veelbelovende-zorg-geopend

Bijlagen

  • (857 KB)
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.