Nieuwsbericht

Alle zwangeren in Zuidwest-Drenthe dezelfde intake

Profielfoto van Maud Huisman
17 januari 2017 | 2 minuten lezen

Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Zuidwest-Drenthe is op 1 januari 2017 gestart met een uniforme intake voor alle zwangeren. Dit houdt in dat iedere zwangere dezelfde uitgebreide intake krijgt bij een eerstelijnsverloskundigenpraktijk.

Het VSV bestaat uit verloskundigenpraktijken en kraamzorgorganisaties in de regio rondom Hoogeveen, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Hoogeveen en gynaecologen en kinderartsen van Treant Zorggroep, ziekenhuislocatie Bethesda. Het VSV werkt al enige tijd samen met als doel de zwangere in de regio zo goed mogelijk te begeleiden. Zo bestaat er al geruime periode een overleg van kinderartsen, gynaecologen, verloskundigen en kraamverzorgenden. Tijdens dit overleg komen protocollen en zorgpaden aan bod en wordt de samenwerking tussen de verschillende beroepsgroepen binnen de geboortezorg verder uitgebreid.

Omdat de wens bestond elke zwangere in de regio dezelfde intake te laten krijgen, is dit plan uitgewerkt en is het VSV hiermee op 1 januari 2017 gestart. Iedere zwangere krijgt dezelfde vragen bij de intake en dezelfde voorlichting bij alle verloskundigenpraktijken die samenwerken met Treant’s ziekenhuislocatie Bethesda. Indien nodig worden zwangeren na de intake doorverwezen naar een gynaecoloog. Na de bevalling zien ze dezelfde verloskundigen weer aan het kraambed. Met deze uniforme intake verbetert de zorg voor de zwangeren. Ook beoordeelt het VSV met speciale vragenlijsten of er extra zorg of ondersteuning nodig is voor de desbetreffende zwangere. Dit loopt samen met het project ‘Goede Start’, waarin de deelnemers van het VSV ook participeren.

Goede Start
Goede Start heeft als doel om het (toekomstige) kind een goede start te geven. Zo zijn er tijdens de zwangerschap meerdere contactmomenten tussen de zwangere en de kraamverzorgende, verloskundige en gynaecoloog om te signaleren of er verbeteringen mogelijk zijn en of extra zorg noodzakelijk is.

De partners van Goede Start en VSV gaan ook op het gebied van preventie meer samenwerken. De afgelopen jaren zijn er op dit gebied al meerdere successen opgestart, zoals Samen Zwanger (Centering Pregnancy), Samen ouders (Centering Parenting) en het geven van voorlichting op middelbare scholen.