Nieuwsbericht

Amphia-onderzoek toont risico's delier aan bij vaatchirurgie en dikke darmkanker

Profielfoto van Tea van Lingen
20 januari 2017 | 1 minuut lezen

Het aantal oudere patiënten dat een operatie ondergaat neemt steeds verder toe. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal 80-plussers binnen de aankomende dertig jaar verdubbelt. Dit zorgt voor een enorme uitdaging in de zorg. Ook het aantal operaties bij oudere patiënten wegens dikke darmkanker of vaatlijden groeit rap. Tot voor kort bestond er weinig onderzoek over delier na deze operaties. Jelle Raats, chirurg in opleiding, promoveerde vandaag met zijn proefschrift “Frailty and delirium in the elderly surgical patient” na drie jaar onderzoek in Amphia. Het onderzoek vond plaats onder begeleiding van dr. Lijckle van der Laan, chirurg bij Amphia.

Delier

Specifieke aandacht heeft Raats voor het optreden van delier bij operaties aan de dikke darm of bij vaatoperaties. Delier is een tijdelijke acute verwardheid die steeds vaker voorkomt en heeft voor zowel de patiënt als zijn/haar naasten een grote impact. De patiënt is vaak zichzelf niet meer.

Kans op overlijden na delier

Uit het onderzoek van Raats is gebleken dat een delier in 15% van de gevallen voorkomt bij 65-plussers die een operatie ondergaan voor vaatlijden of darmkanker. De kans op overlijden na een delier is groot: 20% van de patiënten dat een delier krijgt overlijdt binnen een half jaar (tegen 3% zonder delier).

Kijkoperaties veiliger

Opvallend is ook dat de gekozen operatietechniek belangrijk is voor het risico op een delier. Een delier komt minder vaak voor bij patiënten die een kijkoperatie (laparoscopie) bij darmkanker ondergingen: 8%. Bij de klassieke operaties (waarbij de buik wordt opengemaakt), ontstaat bij 20% van de patiënten een delier.

Speciale aandacht: 70-PLUS poli

Naast de keuze van de operatietechniek is uit het Amphia-onderzoek ook gebleken welke factoren de kwetsbaarheid van de oudere patiënt (negatief) beïnvloeden. Dit zijn bijvoorbeeld voeding en de geestelijke en fysieke conditie van de patiënt. Amphia heeft, naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek, een speciale polikliniek geopend op de afdeling chirurgie: de 70-PLUS poli. Mensen die een dikke darmoperatie of een vaatoperatie moeten ondergaan, krijgen ruim van te voren een compleet programma om fysiek en mentaal fitter te worden. Dit gebeurt door een team van chirurgen, maag-, darm-, en leverartsen, fysiotherapeuten, diëtisten en geriaters Tot nu toe waarderen onze patiënten deze aanpak en gaan zij met meer vertrouwen de operatie in. De uiteindelijke  resultaten van deze werkwijze zullen in de toekomst worden gepubliceerd.