Nieuwsbericht

CORE: Cordaan en Reade openen Observatie-revalidatie unit voor COVID-19 patiënten

5 juni 2020 | 1 minuut lezen

Patiënten uit de regio Amsterdam kunnen vanaf 26 mei, na een ernstige COVID-19 infectie worden opgenomen in de CORE-unit. De CORE-unit is een observatie-revalidatie unit van Cordaan en Reade op de locatie Hof van Sloten. Hier krijgen patiënten die terugkomen van de IC een nazorgtraject op maat.

CORE is een samenwerking tussen de Geriatrische revalidatiezorg van Cordaan en de Medisch Specialistische revalidatiezorg van Reade. Nieuw is dat één gezamenlijk behandelteam patiënten behandelt die baat hebben bij beide vormen van revalidatiezorg.

Een ernstige COVID-19 infectie, vooral na langdurig verblijf op de IC, heeft een grote impact op fysiek, mentaal en psychisch vlak.

Revalidatieartsen en Specialisten Ouderengeneeskunde zien dat voor het bepalen van de juiste vervolgzorg gemiddeld twee weken nodig is. In de CORE-unit kunnen patiënten direct na ontslag uit het ziekenhuis starten met revalidatie en herstel.

Gezamenlijk revalidatieteam rondom de patiënt
Tijdens de eerste twee weken herstelt een deel van de patiënten zo goed dat zij thuis verder kunnen revalideren. Voor de andere patiënten bepalen de specialist ouderengeneeskunde en revalidatiearts in samenspraak wat de best passende vervolgzorg is.

De CORE-unit zorgt ervoor dat COVID-19 patiënten een passend revalidatietraject aangeboden krijgen; de juiste zorg, op de juiste plek.

Meer informatie over de CORE-unit:

  • mw. Marike Maijers, revalidatiearts Reade (via (020) 242 10 70 / m.maijers@reade.nl)
  • mw. Jacqueline Hornstra, Karolien Biesheuvel of Peter Wesselink, specialisten ouderengeneeskunde GRZ Cordaan (via (020) 346 23 73 of medsecwest@cordaan.nl).
NieuwsVacaturesOver NVZ Kennisnet