Nieuwsbericht

Nieuwe ronde subsidieregeling veelbelovende zorg geopend

22 juli 2020 | 1 minuut lezen

De periode voor het indienen van projectideeën bij de subsidieregeling veelbelovende zorg is weer gestart. Projectideeën kunnen nu tot en met dinsdag 22 september 2020 vóór 14:00 uur ingediend worden.

Hieronder staat een korte opsomming van de belangrijkste informatie voor het indienen van een projectidee. We raden u aan om de beschikbare informatie goed door te nemen om zodoende een afweging te kunnen maken of de subsidieregeling geschikt is voor uw onderwerp.

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met team veelbelovende zorg via veelbelovendezorg@zinl.nl

Subsidieregeling veelbelovende zorg

Veelbelovende zorg moet sneller beschikbaar zijn voor patiënten via opname in het basispakket. De ‘Subsidieregeling veelbelovende zorg’ voorziet daarin. Via de regeling is het mogelijk tijdelijk financiering te krijgen voor behandelingen die veelbelovend zijn, maar nog niet uit het basispakket worden vergoed omdat de behandeling nog niet voldoet aan het wettelijke criterium ‘stand van de wetenschap en praktijk’. Voorwaarde is dat binnen de subsidieperiode (maximaal 6 jaar) onderzoeksgegevens van voldoende kwaliteit worden verzameld over de effectiviteit van de nieuwe zorg ten opzichte van de standaard of gebruikelijke zorg.

De subsidieregeling veelbelovende zorg is per 1 februari 2019 in werking getreden en vervangt de oude regeling 'voorwaardelijke toelating tot het basispakket'. Binnen de algemene ziekenhuizen en categorale instellingen is veel innovatiepotentieel aanwezig. De NVZ hoopt  dat de nieuwe regeling een goede stimulans geeft om voorstellen in te dienen.

Contact

Heeft u projectideeën die u gaat indienen, dan vernemen wij dat graag. Ook wil de NVZ graag weten of de vernieuwde regeling in de behoefte voorziet. U kunt hierover mailen of bellen met Harrie Kemna, email h.kemna@nvz-ziekenhuizen.nl; tel 06-24662993.

NieuwsVacaturesOver NVZ Kennisnet