Nieuwsbericht

Kerstgroet van de Joint Coalition

23 december 2020 | 1 minuut lezen

Beste leden,

Het is een bijzonder en spannend jaar geweest, zeker voor jullie als zorgverleners en nauw betrokken bij de Nederlandse gezondheidszorg. Corona raakt iedereen en jullie staan in de frontlinie. 
Ondanks de werkdruk en blootstelling aan COVID-19, blijven jullie overeind om patiënten alle zorg te geven die ze nodig hebben. Iedereen heeft afgelopen jaar zijn werk zien veranderen en daarin nieuwe wegen en een nieuw evenwicht gevonden. Wij zijn enorm onder de indruk van al het werk dat jullie hebben verzet.

De opschaling naar meer ic-bedden en afschaling van niet-urgente reguliere zorg doet een fors beroep op alle zorgprofessionals. COVID-patiënten spreiden blijft nodig om gelijke toegang tot zorg in Nederland te waarborgen en de druk op ziekenhuizen zoveel mogelijk evenredig te verdelen.

De komende periode blijft bikkelen. Jullie hebben namelijk een impactvolle en noodzakelijke taak die veel flexibiliteit en solidariteit vraagt. Velen zijn moe en toe aan minder werkdruk. Maar houd vol, want alleen samen kunnen wij dit doen!

Het begrip 'samen' heeft nog nooit zoveel betekenis gehad als dit jaar. Wij zijn supertrots op jullie onvermoeibare inzet. Het is een groot goed dat wij samenwerken vanuit wederzijds vertrouwen en passie voor ons vak.

Laten we met kerst en oud & nieuw stilstaan bij wat we voor elkaar hebben gekregen in dit bewogen jaar 2020. Ook in 2021 blijven we ons gezamenlijk inzetten voor de gelijke toegankelijkheid tot zorg in Nederland.

Wij wensen jullie een mooie kerstperiode en een gezond en gelukkig nieuwjaar.

Warme kerstgroeten,

leden van de Joint Coalition

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ)
Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS)
Ambulancezorg Nederland
Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
Landelijk Operationeel Team Corona (LOT-C)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC)
Federatie Medisch Specialisten (FMS)
Regionaal Centrum Patiënten Spreiding (RCPS)
Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA)

NieuwsVacaturesOver NVZ Kennisnet