Nieuwsbericht

Wetenschappelijk onderzoek; Verklaring Geschiktheid Onderzoeksinstelling

8 februari 2021 | 1 minuut lezen

Een van de werkgroepen van de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) is die van de Lokale Uitvoerbaarheid.

De European Clinical Trial Regulation (ECTR) gaat eind dit jaar in. In dat licht heeft de werkgroep het proces tot aan de start van WMO-plichtig onderzoek verkort, opdat we als land mee kunnen blijven draaien in de onderzoekswereld.

Onderdeel van die verkorte procedure is de Verklaring Geschiktheid Onderzoeksinstelling (VGO) die als model is opgesteld voor de onderzoekers.

Het (b)lijkt dat vooral de NVZ-instellingen een grote informatieachterstand hebben op dit terrein en het gebruik van de VGO.

Vandaar hierbij de oproep aan alle collega's in de ziekenhuizen waar wetenschappelijk onderzoek met mensen wordt gedaan al zoveel mogelijk de VGO te gebruiken, opdat we er ruim ervaring mee opdoen vóór de ECTR van kracht is. Zie de link bij de bron.

NieuwsVacaturesOver NVZ Kennisnet